Φοιτητική μέριμνα

 
Συγγράμματα
Παρέχονται δωρεάν συγγράμματα στους φοιτητές μέσα από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων eudoxus.gr. Η δήλωση συγγραμμάτων και η παραλαβή τους από τους εκδοτικούς οίκους γίνεται σε ημερομηνίες που ορίζει και ανακοινώνει το Υπουργείο. Οι φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής δικαιούνται 67 συγγράμματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μόνη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο ίδιο εξάμηνο που έγινε και η δήλωση του συγγράμματος.
 
Στέγαση
Για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. λειτουργούν τρεις φοιτητικές εστίες στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και ένα παράρτημα στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία» (Λέοντος Σοφού 11).
Έχουν συνολική δυναμικότητα 1.500 κλινών, αίθουσα τελετών, αθλοπαιδιών κ.τ.λ. Σ’ αυτές λειτουργούν επίσης εστιατόρια, αναγνωστήρια, καφετέρια, αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ σε όλες τις εστίες υπάρχει και ασύρματη δικτύωση (WiFi).
Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες από πολυμελείς οικογένειες ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η παραμονή των δικαιούχων στις εστίες διαρκεί όσο τα έτη σπουδών του συν δύο έτη (ν+2). Οι εστίες στεγάζουν επίσης και αλλοδαπούς φοιτητές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της κάθε φοιτητικής εστίας:
 
Α' Φ.Ε. Θεσσαλονίκης
Στίλπωνος Κυριακίδη 17
54636, Θεσσαλονίκη
T:2310210315, 210314
 
Β' Φ.Ε. Θεσσαλονίκης
Καθηγητού Βουζουκίδου
54636, Θεσσαλονίκη
T: 2310208044
 
Γ' Φ.Ε. Θεσσαλονίκης
Στίλπωνος Κυριακίδη 17
54636, Θεσσαλονίκη
T: 2310214168, 204839
 
Δ' Φ.Ε. Θεσσαλονίκης
Λέοντος Σοφού 11
54626, Θεσσαλονίκη
T: 2310536322
 
Ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές που είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιολογητικά, οι ημερομηνίες υποβολής και η διαδικασία ανακοινώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από ειδική εφαρμογή του Υπουργείου.
 
Σίτιση
H Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο και στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτίριο, στα ανατολικά της πανεπιστημιούπολης. Διαθέτει εστιατόριο, υγειονομική υπηρεσία, καφετέρια και κομμωτήριο. Είναι επιφορτισμένη με τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Στηρίζει επίσης τη διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων και διατηρεί μουσικό τμήμα και χορωδία.
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και δεν έχουν υψηλό εισόδημα οι ίδιοι ή οι γονείς τους (προκύπτει από δήλωση της οικονομικής εφορίας), ομογενείς, Κύπριοι, αλλοδαποί που τους έχει χορηγηθεί υποτροφία και ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Στη Φοιτητική Λέσχη λειτουργεί επίσης συμβουλευτικός ψυχιατρικός σταθμός, στον οποίο έχουν δικαίωμα δωρεάν προσέλευσης όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. O σταθμός λειτουργεί με προγραμματισμένες επισκέψεις κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 9:00 ως τις 11:00 το πρωί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριο ως Ιούνιο).
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2310992612
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pfl@auth.gr
Πληροφορίες για το μενού της εβδομάδας: https://www.auth.gr/units/596/weekly-menu
 
Υγεία και ασφάλεια
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4452/15-02-2017 (Α’ 17), άρθρο 31, παρ. 3 «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83)» μόνο με την χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.
Στις εγκαταστάσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (Κάτω Λέσχη, είσοδος από Εγνατία) μπορούν να προσέρχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες οι φοιτητές που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Στα Ιατρεία της Π.Φ. Λέσχης παρέχονται Α’ Βοήθειες, κλινική εξέταση (χωρίς την δυνατότητα συνταγογράφησης), εμβολιασμοί και συμβουλές σε θέματα Αγωγής Υγείας.
Επίσης, στις εγκαταστάσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Π.Φ. Λέσχης υπάρχει Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.) που στελεχώνεται από ψυχολόγους, στο οποίο έχουν δικαίωμα δωρεάν προσέλευσης όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές.
Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα υποστήριξης από ψυχιάτρους, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (κατόπιν ραντεβού).
 
Στάθμευση εντός του ΑΠΘ
Το Γραφείο Κίνησης βρίσκεται εξωτερικά στον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης. Υπάγεται στη Διεύθυνση Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων και είναι υπεύθυνο για την έκδοση των ειδικών σημάτων στάθμευσης των οχημάτων στους χώρους της πανεπιστημιούπολης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του ειδικού σήματος στάθμευσης αποτελεί το αυτοκίνητο να ανήκει στον ίδιο το φοιτητή ή στους γονείς του και να βρίσκεται σε κανονική διάρκεια φοίτησης.
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310996832.
 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.