Κανονισμός και Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός και Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Ο ισχύων Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος αριθ. 33 στις 26 Μαΐου 2020 και επισυνάπτεται στη σελίδα αυτή.

Μαζί του επισυνάπτεται και ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.