Κινητικότητα (Erasmus)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας συνεργάζεται απόλυτα με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της κινητικότητας (εισερχομένων και εξερχομένων) φοιτητών, μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων και προσωπικού, εξυπηρετώντας έτσι μία από τις βασικές ακαδημαϊκές ιδιότητες που ονομάζεται ανάπτυξη της εξωστρέφειας μεταξύ των Ιδρυμάτων.
 
 
Τα προγράμματα Erasmus που εξυπηρετούνται είναι τα ακόλουθα: 
 
Erasmus+ :

 • είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,
 • στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης

 
Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

 1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
 2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
 3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+.
 
Εδώ και παραπάνω από 25 χρόνια, το πρόγραμμα Erasmus χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και χάρη σ’αυτό, περισσότεροι από 3 εκ. φοιτητές Ευρωπαϊκών χωρών έχουν πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών τους σε κάποιο άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα εντός της Ευρώπης.
 
Τώρα τo Erasmus+ γίνεται διεθνές και ανοίγει το δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μεταξύ των 28 κρατών μελών, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της ΠΓΔΜ και της Τουρκίας και χωρών από όλον τον υπόλοιπο κόσμο.  
 
Αυτή λοιπόν είναι η Διεθνής Διάσταση του Erasmus+ ή Erasmus+ International και στόχοι της είναι :

 • Η διεθνής προβολή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων
 • Η προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη -  κέντρο υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης
 • Η βελτίωση προσόντων και δεξιοτήτων, απόκτηση «ευρωπαϊκής» εμπειρίας στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην εργασία.
 • Η προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς

 
Τα προγράμματα ERASMUS MUNDUS τέλος προωθούν την κινητικότητα μεταξύ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων χωρών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Περιλαμβάνει δύο δράσεις:
 
Δράση 1 : Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 
Είναι ολοκληρωμένα διεθνή προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου 60, 90 ή 120 (1 έως 3 χρόνια) πιστωτικών μονάδων ECTS που υλοποιούνται από διεθνείς Ομίλους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και –κατά περίπτωση– από άλλους εκπαιδευτικούς και/ή μη-εκπαιδευτικούς φορείς εταίρους με ιδιαίτερη εμπειρία και ενδιαφέρον στα πεδία σπουδών/επαγγελματικούς τομείς που καλύπτονται από το κοινό πρόγραμμα.
 
Δράση 2: Προγράμματα μετακινήσεων προς συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές
 
Πρόκειται για προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, μεταδιδακτορικών ερευνητών και προσωπικού (ακαδημαϊκού και ερευνητικού) σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Τα προγράμματα λειτουργούν υπό τη μορφή συμπράξεων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα από ιδρύματα εντός Ε.Ε. σε ιδρύματα εκτός Ε.Ε. και αντίστροφα. 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν υποτροφία, έξοδα ταξιδίου και ιδιωτική ασφάλιση.
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, στην αριθμ. 24/25-02-2020 συνεδρίασή της, όρισε συντονιστές των επιμέρους κατηγοριών των προγραμμάτων Erasmus ως εξής:

 • Συντονίστρια Erasmus+ σπουδών για εξερχόμενους φοιτητές (και των τριών κύκλων σπουδών):
  αν. καθηγήτρια Καλλιόπη Κώτσα με αναπληρώτρια την καθηγήτρια Ευαγγελία Σπάνδου, (μέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη και Πέμπτη 11:00 με 12:30).
 • Συντονιστής Erasmus+ σπουδών για εισερχόμενους φοιτητές (και των τριών κύκλων σπουδών): καθηγήτρια Ασημούλα Γαλλή με αναπληρώτρια την καθηγήτρια Αικατερίνη Χαϊδοπούλου.
 • Συντονιστής Erasmus+ International για εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές (και των τριών κύκλων σπουδών): καθηγητής Ιωάννης Τσινόπουλος με αναπληρωτή τον επικ. καθηγητή Μιχαήλ Χουρδάκη.
 • Συντονιστής Erasmus+ Πρακτική Άσκηση για εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές (και των τριών κύκλων σπουδών): καθηγήτρια Μαρία Νταουντάκη με αναπληρώτρια την επικ καθηγήτρια Μαρία Παπαϊωάννου.
 • Συντονιστής Erasmus+ για την κινητικότητα του προσωπικού (καθηγητών και διοικητικών υπαλλήλων) για εξερχόμενους και εισερχόμενους: αν. καθηγήτρια Σουλτάνα Μεδίτσκου-Ευθυμιάδου με αναπληρωτή τον καθηγητή Κοσμά Σαραφίδη.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://erasmus@med.auth.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, για τις ημερομηνίες υποβολής διακαιολογητικών, αλλά και επικοινωνίας με τους υπευθύνους των επιμέρους Συμφωνιών παρακαλούμε όπως επισκέφθεσθε την ιστοσελίδα της Επιτοπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: www.eurep.auth.gr.
 

Timetable Erasmus - Χρονοδιάγραμμα Erasmus

Instructions for Erasmus - Οδηγίες Erasmus

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS +

Ερωτηματολόγιο ERASMUS

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.