Εργαστήριο

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας

Το Εργαστήριο ασχολείται με τη διδασκαλία της Φυσιολογίας, ενώ τα σύγχρονα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: στις νευροεπιστήμες ( Ανάλυση ΗΕΓ καταγραφών, άνοια, μελέτη των μηχανισμών νευροπροστασίας και της συμπεριφοράς σε πειραματικό μοντέλο περιγεννητικής ασφυξίας, μελέτη του νευροπροστατευτικού ρόλου των ενδογενών κανναβινοειδών στο ΚΝΣ, εφαρμογή πειραματικών μοντέλων πολλαπλής σκλήρυνσης, επιληψίας και μελέτη της κινητικής συμπεριφοράς των επιμύων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, φυσιολογία της βάδισης) ,στη φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην καρδιαγγειακή ενδοκρινολογία και την πειραματική αθηροσκλήρωση σε κονικλους, στην ανοσολογία, νευροενδοκρινολογία,φυσιολογία του ουροποιητικού, και Τηλεϊατρική

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Ντοπαμινεργικό σύστημα στην πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Τα σύγχρονα ερευνητικά ενδιαφέροντα προκύπτουν από την επιμέρους ερευνητική ενασχόληση των μελών ΔΕΠ και εστιάζονται: στις νευροεπιστήμες ( Ανάλυση ΗΕΓ καταγραφών, άνοια, μελέτη των μηχανισμών νευροπροστασίας και της συμπεριφοράς σε πειραματικό μοντέλο περιγεννητικής ασφυξίας, μελέτη του νευροπροστατευτικού ρόλου των ενδογενών κανναβινοειδών στο ΚΝΣ, εφαρμογή πειραματικών μοντέλων πολλαπλής σκλήρυνσης, επιληψίας και μελέτη της κινητικής συμπεριφοράς των επιμύων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, φυσιολογία της βάδισης) στη φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος (ανάλυση σπιρογραφημάτων σε ΧΑΠ, πειραματικό μοντέλο πνευμονικής ίνωσης) στη φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην καρδιαγγειακή ενδοκρινολογία (νατριουρητικά πεπτίδια και άλλες ενδογενείς αγγειοδραστικές ορμόνες) και την πειραματική αθηροσκλήρωση σε κονικλους στην ανοσολογία (πειραματικό μοντέλο αλλεργικής ρινίτιδας σε επίμυες) στην ενδοκρινολογία-νευροενδοκρινολογία (έρευνα της επίδρασης ενδοεγκεφαλοκοιλιακής έγχυσης νατριουρητικών πεπτιδίων και κυτταροκινών στον εγκέφαλο και στο ενδοκρινικό σύστημα) στη φυσιολογία του ουροποιητικού συστήματος (εφαρμογή και μελέτη πειραματικών μοντέλων νεφρικής ισχαιμίας, οξείας νεφρικής ανεπάρκειας) στους κλάδους των Computational Genomics and Computational Proteomics και στην Τηλεϊατρική.

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Όργανα επεξεργασίας ιστών για ιστολογική μελέτη (ιστοκινέτα, μικροτόμοι) Όργανα μελέτης πρωτεϊνών (για Western, blot, ανοσοιστοχημεία) Όργανα συμπεριφοράς (υδάτινος λαβύρινθος, επιταχυνόμενος κύλινδρος, Plantar test, ανυψωμένος λαβύρινθος) Σύστημα συλλογής και καταγραφής δεδομένων Biopac MP100 WS for windows και δυνατότητα ανάλυσης με το software AcqKnowledge

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις μόνο για ερευνητικούς σκοπούς: Ποσοτική / ποιοτική εκτίμηση πρωτεϊνών (ανοσοϊστοχημεία, Western Blot) Καταγραφή και επεξεργασία ΗΚΓ, ΑΠ (ΣΑΠ, ΔΑΠ, ΜΑΠ) και σφυγμογραφήματος σε ανθρώπους και πειραματόζωα (κουνέλια) Καταγραφή επεμβατικώς των πιέσεσων αρ. κοιλίας (LVP), του δ. κόλπου (CVP) και επεξεργασία σε πειραματόζωα (κουνέλια) Μέτρηση της ταχύτατητας μετάδοσης του σφυγμικού κύματος (PWV) σε πειραματόζωα (κουνέλια) επεμβατικώς

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Νευροανοσολογίας Β΄ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής (Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ), Εργαστήριο Βιοχημείας Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής), Α΄ Νεογνολογική Κλινική (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο), Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Συμμετοχή στο COST (European Cooperation in Science and Technology ) Action BM 1301 (ADMIRE) Aldosterone and mineralocorticoid receptor

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Καλλιόπη Θεοδωρίδου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό theok@auth.gr
2310999172
Δημήτριος Κουτσονικόλας Αναπληρωτής Καθηγητής dkoutson@auth.gr
2310999064
Ευαγγελία Σπάνδου Καθηγήτρια espandou@auth.gr
2310999049
Κωνσταντίνα Συμεωνίδου Καθηγήτρια ksymeoni@auth.gr
2310999058

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.