Εργαστήριο

Εργαστήριο Βιοχημείας (Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ)

Το Πανεπιστημιακό Βιοχημικό Εργαστήριο του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ έχει ως κύριο ρόλο του να πραγματοποιεί βιοχημικές εξετάσεις για διαγνωστικούς σκοπούς σε ασθενείς των κλινικών και των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου παρέχοντας σημαντικό έργο στην πρόληψη, τη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας τους.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του  στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας σε θέματα Κλινικής Βιοχημείας (θεωρητικά και πρακτικά).
Eπίσης, το Εργαστήριο συμβάλλει στην πρακτική και η θεωρητική άσκηση φοιτητών Ιατρικής που επιλέγουν το μάθημα της Κλινικής Βιοχημείας.
Πέραν αυτών στους σκοπούς του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού σε συνεργασίες με κλινικούς ιατρούς στο πλαίσιο ερευνητικών πρωτοκόλλων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και η προώθηση και γνωστοποίηση νέων βιοχημικών εξετάσεων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βιοδείκτες, Κλινική Βιοχημεία, Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, Οξειδωτικό στρες, Πρωτεωμική

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Στο Κεντρικό Βιοχημικό Εργαστήριο είναι εγκατεστημένα: Έξι αναλυτικά συστήματα (3 βιοχημικοί και 3 ανοσολογικοί αναλυτές), συνδεδεμένα με αυτόματο προαναλυτικό σύστημα (ROCHE Diagnostics) Ένας αυτόματος αναλυτής ούρων (ROCHE Diagnostics) Ένας αυτόματος αναλυτής μικροσκόπησης ιζήματος ούρων (Menarini) Ένας αυτόματος αναλυτής για την πραγματοποίηση των ανοσοκαθηλώσεων (SEBIA) Ένας αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό των επιπέδων φαρμάκων (ROCHE Diagnostics) 2 φυγόκεντροι 1 οπτικό μικροσκόπιο 1 φωτόμετρο ELISA 1 αυτόματο πλυστικό για πλάκα ELISA Στο εφημερείο του Εργαστηρίου είναι εγκατεστημένοι δύο αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές και ένα αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής (ROCHE Diagnostics) και ένα αυτόματος αναλυτής μικροσκόπησης ούρων με τεχνολογία κυτταρομετρίας ροής (SYSMEX).

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Βιοχημείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης είναι ένα κλινικό βιοχημικό εργαστήριο όπου διενεργούνται πλήθος εξετάσεων ρουτίνας και εξειδικευμένες, όπως: Βιοχημικές στον ορό αίματος Γλυκόζη (GLU), ουρία (UREA), κρεατινίνη (CREA), ουρικό οξύ (URCA) Ένζυμα: Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική (AST, SGOT), Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT, SGPT), Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση (γ-GT), Αμυλάση (AMS), Λιπάση (LPS), Γαλακτική Δεϋδρογενάση (LDH), Αλκαλική φωσφατάση (ALP), Όξινη φωσφατάση (ACP), Μη προστατική φωσφατάση (NPP), Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης (PACP), Χολινεστεράση (Cholinesterase), Κρεατινική Φωσφοκινάση (CPK), Κρεατική φωσφοκινάση - κλάσμα ΜΒ (CK-MB), Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE) Λευκώματα ολικά, Αλβουμίνη (ALB), Σφαιρίνες Λιπιδαιμική ταυτότητα: Ολική Χοληστερόλη (Cholesterol), LDL-Χοληστερόλη (LDL), HDL-Χοληστερόλη (HDL), Tριγλυκερίδια (ΤRI), Aποπρωτεΐνες (apo-A και apo-B), Λιποπρωτεΐνη Lp(α) Σίδηρος (Fe), Φερριτίνη (FER), Ολική δεσμευτική ικανότητα (TIBC) Ολική χολερυθρίνη (ΤΒL), Άμεση Χολερυθρίνη (DBL), Έμμεση Χολερυθρίνη (ΙΒL ) Ηλεκτρολύτες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία: Κάλιο (Κ), Mαγνήσιο (Mg), Νάτριο (Νa), Χλώριο (Cl), Aσβέστιο (Ca), Φωσφόρος (P) Καρδιακοί δείκτες: Τροπονίνη (T-HS), Pro-BNP ( Β-τύπου Νατριουρητικό Πεπτίδιο) Βιταμίνη Β12 και φολικό οξύ Ομοκυστεΐνη Ορμονικές στον ορό αίματος Κορτιζόλη Ινσουλίνη Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH), Ωχρινοτρόπος (LH), Οιστραδιόλη (Ε2), Προλακτίνη (PRL), Προγεστερόνη (PGR), β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-ΗCG), Θειική δεϋδροεπανδροστερόνη(DHEA-S), Τεστοστερόνη ολική (Τ) Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3), Ελεύθερη θυροξίνη (FT4), Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH), Θυρεοσφαιρίνη (Tg), αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Αnti-TPO), αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG), Παραθορμόνη (PTH), Οστεοκαλσίνη (ΟC) Καρβοξυτελικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι (Β-CTx) Αμινοτελικό προπεπτίδιο προκολλαγόμου τύπου Ι (PINP) Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο (fPSA), λόγος PSA/ fPSA Καρκινικοί δείκτες στον ορό αίματος AFP (a-Fetal-Protein) CEA (Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο) CA 15-3 CA 19-9 CA 125 CA 72-4 ΝSE (Neuron Specific Enolass) CA SYFRA 21-1 Επίπεδα φαρμάκων στον ορό αίματος Digoxin, Theophylline, Carbamazepine, Phenobarbital, Phenyntoin, Valproic acid, Vancomycin, Cyclosporin, Salicylate, Acetaminophen, Methotrexate Εξετάσεις σε άλλα βιολογικά υγρά Βιοχημική και μικροσκοπική εξέταση ούρων Βιοχημικός έλεγχος βιολογικών υγρών (ΕΝΥ, πλευριτικό, περιτοναϊκό, αρθρικό κ.α) Ποιοτικός έλεγχος των πρωτεϊνών ούρων 24ωρου (Ανοσοκαθήλωση-Λεύκωμα Bence-Jones ούρων) Κορτιζόλη ούρων 24ωρου Σίδηρος ούρων 24ωρου Λεύκωμα και ασβέστιο ούρων 24ωρου Ανοσοενζυμικές (ELISA) SHBG (Sex hormone-binding globulin) ορού 17-OH-PR (17-hydroxyprogesterone) ορού hGH (Human growth hormone) ορού ACTH (Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη) πλάσματος Ρενίνη πλάσματος Αλδοστερόνη ορού Ερυθροποιητίνη ορού Άλλες ειδικές εξετάσεις Βανιλλυλμανδελικό οξύ (VMA) ούρων 24ώρου Αλδολάση C-πεπτίδιο

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Κλινικές και Εργαστήρια του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ Τμήμα Οδοντιατρικής

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Μέλη

Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση
Καλή Μακέδου Επίκουρη Καθηγήτρια kmakedou@auth.gr
2310999114
Γεώργιος Κολιάκος Καθηγητής gkoliako@auth.gr
2310999123

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.