Εργαστήριο

Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Επιδημιολογία, Υγιεινή Νερών, Κοινωνική Ιατρική, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Υγεία στην Κοινότητα, Περιβάλλον και Υγεία, Μικροβιολογία, Υγιεινή, Ιατρική Στατιστική, Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Μετα-ανάλυση, Προαγωγή Υγείας, Επαγγελματική Εξουθένωση, Ποιότητα Ζωής, Kλινικές δεξιότητες, Δημογραφία

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Εξοπλισμό για μικροβιολογικό έλεγχο υδάτων

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

απομόνωση δεικτών μίασης-μόλυνσης του νερού (π.χ. E. coli, εντεροκκόκους, ψευδομονάδα) , απομόνωση παθογόνων μικροοργανισμών (π.χ. Salmonella, Shigella) FISH (Φθορίζων in situ υβριδισμός) για αναδυόμενους μικροοργανισμούς (H.pylori)

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

"Χωρίς ενεργές συνεργασίες”

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Ege University, Turkey, Centro de Investigação e Intervenção Social, Portugal, Babes Bolyai University Romania, Romania, Health Psychology Research Center, Bulgaria, Medical school University of Zagreb, Croatia, The Institute of Occupational Health, FYROM, University of Nottingham, UK, Royal College of Surgeons in Ireland, Ireland, Trinity College Dublin , Ireland, Dublin City University, Ireland, Avedis Donabedian University Institute, Spain

Μέλη

Βαθμίδα
Θεόδωρος Δαρδαβέσης Καθηγητής dardaves@auth.gr
2310999145
Εύχαρις Παναγοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια epanagop@auth.gr
2310999154
Ηλίας Τυροδήμος Επίκουρος Καθηγητής ityrodim@auth.gr
2310999132
Άννα - Μπεττίνα Χάιδιτς Αναπληρώτρια Καθηγήτρια haidich@auth.gr
2310999143
Μιχαήλ Χουρδάκης Επίκουρος Καθηγητής mhourd@auth.gr
2310999035

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.