Εργαστήριο

Εργαστήριο Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Κωνσταντίνος Κούσκουρας Επίκουρος Καθηγητής coskou@auth.gr
Παναγιώτης Πρασόπουλος Καθηγητής pprasopo@auth.gr
Στέφανος Φοινίτσης Επίκουρος Καθηγητής stefafin@auth.gr
Αδάμ Χατζηδάκης Καθηγητής adamhatz@auth.gr
2310994617
Ιωάννης Χρυσογονίδης Επίκουρος Καθηγητής ichrysso@auth.gr
2310994702

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.