Εργαστήριο

Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ιωάννης Τσινόπουλος Καθηγητής itsinop@auth.gr
2310991551

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.