Κλινική

Γ' Παιδιατρική Κλινική

Μέλη

Βαθμίδα
Χαράλαμπος Ανταχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής antachop@auth.gr
2310992833
Κωνσταντίνος Κολλιός Αναπληρωτής Καθηγητής kkollios@auth.gr
2310992891
Φώτιος Κυρβασίλης Αναπληρωτής Καθηγητής fkirvass@auth.gr
2310992785
Αντιγόνη Μαυρουδή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια mantigoni@auth.gr
Ιωάννης Ξυνιάς Αναπληρωτής Καθηγητής xinias@auth.gr
2310992877
Εμμανουήλ Ροηλίδης Καθηγητής roilides@auth.gr
2310892444
Ελπίς Χατζηαγόρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια hatziagorou@auth.gr
2310892435

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.