Κλινική

Γ' Παιδιατρική Κλινική

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Χαράλαμπος Ανταχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής antachop@auth.gr
2310992833
Κωνσταντίνος Κολλιός Καθηγητής kkollios@auth.gr
2310992891
Φώτιος Κυρβασίλης Αναπληρωτής Καθηγητής fkirvass@auth.gr
2310992785
Αντιγόνη Μαυρουδή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια mantigoni@auth.gr
Ιωάννης Ξυνιάς Αναπληρωτής Καθηγητής xinias@auth.gr
2310992877
Εμμανουήλ Ροηλίδης Καθηγητής roilides@auth.gr
2310892444
Ελπίς Χατζηαγόρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια hatziagorou@auth.gr
2310892435

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.