Κλινική

Β' Νεογνολογική Κλινική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

α. Μελέτη των νεογνών με βαριά αναπνευστικά προβλήματα που χρειάζονται υψίσυχνο αερισμό και χορήγηση μονοξειδίου του αζώτου. β. Μελέτη της μεταβολής της πνευμονικής λειτουργίας μετά τη χορήγηση εισπνεόμενων κορτικοεϊδών γ. Μελέτη γενετικών πολυμορφισμών σε πρόωρα νεογνά με βρογχοπνευμονική δυσπλασία δ. Χορήγηση κρεατίνης σε πρόωρα νεογνά και παρακολούθηση της νευροαναπτυξιακής τους εξέλιξης ε. Μελέτη στρατηγικών σίτισης σε πρόωρα και σε νεογνά με ενδομήτρια καθυστέρηση στην αύξηση στ. Μελέτη της αναπνευστικής λειτουργίας σε νεογνά με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας με την εφαρμογή Τομογραφίας Ηλεκτρικών Αντιστάσεων ζ. Μακροχρόνια παρακολούθηση της νευροαναπτυξιακής έκβασης νεογνών υψηλού κινδύνου και εκτίμηση αυτών με την κλίμακα Bayley III η. Εκτίμηση της εγκεφαλικής αιμάτωσης και οξυγόνωσης με τη χρήση φασματοσκοπίας εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας σε νεογνά με διάφορα παθολογικά προβλήματα θ. Μελέτη των διαταραχών πήξεων στα νεογνά και χορήγησης αιμοστατικών παραγόντων ι. Μελέτη της χορήγησης αντιβιοτικών στην όψιμη νεογνική σηψαιμία ια. Μελέτη των πολυμορφισμών στη νεογνική σηψαιμία

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

30 monitor (συσκευεές παρακολούθησης των ζωτικών σημείων), 20 αναπνευστήρες θετικής πίεσης, 5 αναπνευστήρες υψηλής συχνότητας , 2 ρινικούς αναπνευστήρες, 10 CPAP, 1 συσκευή ελέγχου για Ακουολογικό έλεγχο, 2 μηχανήματα υπερηχογράφημα εγκεφάλου, 1 αναλυτής αερίων αίματος, 1 φυγόκεντρο, 1 μετρητή της αμμωνίας αίματος, 30 αντλίες για παρεντερική χορήγηση υγρών, ένα εξοπλισμό για την προετοιμασία των παρεντερική σίτιση

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Πλήρης αιματολογικός, βιοχημικός, ιολογικός, ανοσολογικός, μεταβολικός έλεγχος και οξεοβασικής ισορροπίας όπου απαιτείται. Απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφίες, MRI, CT) όπου απαιτείται

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση Επικοινωνία
Ηλίας Χατζηιωαννίδης Επίκουρος Καθηγητής ihatzi@auth.gr
Γεώργιος Μητσιάκος Αναπληρωτής Καθηγητής mitsiakos@auth.gr
2310999710
Χρήστος Τσακαλίδης Καθηγητής golema@auth.gr
2310991598

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.