Κλινική

Α' Κλινική Χειρουργικής Παίδων

Μέλη

Βαθμίδα
Ιωάννης Βαλιούλης Επίκουρος Καθηγητής ivalioulis@auth.gr
2310992517
Δημήτριος Σφουγγάρης Αναπληρωτής Καθηγητής dsfounga@auth.gr
2310992516

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.