Κλινική

Ε' Χειρουργική Κλινική

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής.
Η Κλινική συγκροτείται από τις μονάδες της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής.
Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική αποτελεί ενιαία οντότητα, που απαρτίζεται από δύο τμήματα παράλληλα και αλληλένδετα λειτουργούντα.
Το κλινικό έργο ασκείται προς τρεις κατευθύνσεις την εκπαίδευση, την έρευνα και την κλινική εφαρμογή της Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής.
Η Κλινική έχει 28 πλήρως ανεπτυγμένες κλίνες . 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Πειραματική Χειρουργική, Τραύμα, Χειρουργικές Λοιμώξεις, Καρκίνος Παχέος Εντέρου, Επινεφρίδια, Ήπαρ- Χοληφόρα, Αγγειακά νοσήματα, Ενδαγγειακή χειρουργική

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Συσκευή Υπερήχων

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Υπερηχογράφημα αγγείων, Υπερηχογράφημα κοιλίας

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Τμήμα Κτηνιατρικής, Βιοχημικό Εργαστήριο, Εργαστήριο Ιστολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Δ΄ Παθολογική Κλινική, Β΄Παθολογική Κλινική

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Ιατρική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ιατρική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιατρική Αθηνών, Ιατρική Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιατρική Πανεπιστημίου Πάτρας, Ιατρική Ιωαννίνων

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

St. Mary’s Hospital, Medical School, Imperial College, UK

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.