Κλινική

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ιωάννης Βακαλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ivakalop@auth.gr
2310992574
Φώτιος Δημητριάδης Επίκουρος Καθηγητής difotios@auth.gr
Γεώργιος Δημητριάδης Καθηγητής gdimit@auth.gr
2310992520
Πέτρος Σουντουλίδης Επίκουρος Καθηγητής psountoulidis@auth.gr
Δημήτριος Χατζηχρήστου Καθηγητής djchatzi@auth.gr

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.