Κλινική

Α' Ορθοπαιδική Κλινική

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Νικηφόρος Γαλάνης Καθηγητής kyros@auth.gr
2310991498
Παναγιώτης Γκιβίσης Καθηγητής givissis@auth.gr
2313307651

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.