Κλινική

Β' Ορθοπαιδική Κλινική

Μέλη

Βαθμίδα
Ιωάννης Γιγής Αναπληρωτής Καθηγητής jgigis@auth.gr
Κωνσταντίνος Δίτσιος Αναπληρωτής Καθηγητής ditsiosk@auth.gr
2310350672
Περικλής Παπαδόπουλος Καθηγητής perpap@auth.gr
2310999353
Ευθύμιος Σαμολαδάς Λέκτορας msamolad@auth.gr
2310992522

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.