Κλινική

Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Μοριακή διερεύνηση του Ιού των Ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) στο κατώτερο γεννητικό σύστημα του θήλεος σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες και σε βλεννογόνους άλλων οργάνων και στα δύο φύλα(πχ στοματική κοιλότητα, πρωκτός), διάγνωση προκαρκινοματωδών και καρκινικών αλλοιώσεων οργάνων του κατωτέρου γεννητικού συστήματος του θήλεος και του μαστού με Κυτταρολογική και ανοσοκυτταροχημική εξέταση, μοριακή διερεύνηση των Ανθρωπίνων ερπητοϊών και εντεροϊών και συσχέτιση με HPV λοίμωξη και ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία τραχήλου μήτρας, μοριακή πολλαπλή ανίχνευση ταυτόχρονα 17 πνευμονοϊών και 12 βακτηρίων (αδενοϊοί, εντεροϊοί, ιοί της γρίπης Η1Ν1, Η3Ν2, Νew H1N1κ.α.) από ρινοφαρυγγικά εκκρίματα ή βρογχικά εκπλύματα (κυτταρολογικά υλικά), μοριακή πολλαπλή ανίχνευση ταυτόχρονα 18 μικροοργανισμών (χλαμύδια, μυκόπλασμα, τριχομονάδες, ουρεόπλασμα, μύκητες, HSV1, HSV2 κ.α.)που προκαλούν λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος από δείγματα ούρων, τραχηλικά, πρωκτικά και ουρηθρικά δείγματα.

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

οπτικό μικροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας, μηχάνημα αυτοματοποιημένης επίστρωσης πλακιδίων κυτταρολογίας υγρής φάσης, set χρώσης κυτταρολογικών δειγμάτων, αυτοματοποιημένο μηχάνημα συλλογής εκκρίματος θηλής μαστού (HALO system), PCR, Nucleic Acid Sequence Based Amplification (NASBA), Microarrays, ICC, Hybrid Capture 2 System, Spectrophotometer, Θάλαμος νηματικής ροής, ηλεκτροφόρηση νουκλεϊνικών οξέων και ηλεκτρονική απεικόνιση αυτής.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Κυτταρολογική εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισμάτων με τη συμβατική μέθοδο και τη μέθοδο υγρής φάσης, Κυτταρολογική εξέταση επιχρισμάτων ενδομητρίου, περιτοναϊκού εκπλύματος, ασκητικού υγρού και υγρών κοιλοτήτων του σώματος, επιπολής και εν τω βάθει οργάνων (π.χ. μαστού, θυροειδούς κ.α. )μετά από παρακέντηση της αλλοίωσης υπό απεικονιστική καθοδήγηση ή ψηλάφιση, με τη συμβατική ή τη μέθοδο υγρής φάσης. HPV DNA test (ανίχνευση και τυποποίηση 35 τύπων του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, μέσω τεχνικής μικροσυστοιχιών), HPV DNA test (Hybrid Capture HR2, ανίχνευση 14 τύπων HPV υψηλής ογκογονικότητας), HPV mRNA test (ανίχνευση και τυποποίηση της ενσωμάτωσης της ΗPV λοίμωξης από τα 5 πιο υψηλού κινδύνου στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων μέσω της τεχνικής NASBA), HPV mRNA test (ποσοτική ανίχνευση της ενσωμάτωσης της HPV λοίμωξης από τα 14 υψηλού κινδύνου στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, μέσω κυτταρομετρίας ροής), ανοσοκυτταροχημική εξέταση ανίχνευσης βαρύτητας της ΗPV λοίμωξης με έκφραση της ογκοπρωτεΐνης P16 και του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Κi67, επιγενετική μελέτη μεθυλίωσης γονιδίων σε τραχηλικά δείγματα υγρής φάσης, μοριακή ανίχνευση Ανθρωπίνων ερπητοϊών και εντεροϊών σε κολποτραχηλικά επιχρίσματα μέσω τεχνικής μικροσυστοιχιών, μοριακή ανίχνευση ταυτόχρονα 19 πνευμονοϊών (αδενοϊοί, εντεροϊοί, ιοί της γρίπης Η1Ν1, Η3Ν2, Νew H1N1κ.α.) από ρινοφαρυγγικά εκκρίματα ή βρογχικά εκπλύματα (κυτταρολογικά υλικά), μοριακή ανίχνευση ταυτόχρονα 18 μικροοργανισμών (χλαμύδια, μυκόπλασμα, τριχομονάδες, ουρεόπλασμα, μύκητες, HSV1, HSV2 κ.α.)που προκαλούν λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος από δείγματα ούρων, κολποτραχηλικά επιχρίσματα, πρωκτικά επιχρίσματα και επιχρίσματα ουρήθρας.

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.,, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., , Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., , Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. (χωρίς ενεργές συνεργασίες)

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κυτταρολογικό Εργαστήριο, ΑΤΤΙΚΟΝ, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννινων

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Lancaster University, Centre for Biophotonics, Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Department of Obstetrics and Gynaecology, Queen Charlotte' s and Chelsea - Hammersmith Hospital, Second Department of Obstetrics and Gynaecology, Imperial College, Depatment of Surgery and Cancer, UK, Scientific Institute of Public Health - cancer epidemiology, Brussels, John Hopkin's University Montgomery County Campus, BioSciCon company (Χωρίς ενεργές συνεργασίες)

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Άγγελος Δανιηλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής angedan@auth.gr
2310992843
Κωνσταντίνος Δίνας Καθηγητής dinas@auth.gr
2310992865
Αλέξιος Παπανικολάου Καθηγητής anpapani@auth.gr
2310992877
Αλέξανδρος Σωτηριάδης Αναπληρωτής Καθηγητής alesoti@auth.gr

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.