Κλινική

Δ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

Το κλινικό έργο της Κλινικής ευρίσκεται προς το παρόν εν υπνώσει, λόγω ελλείψεως ιατρικού προσωπικού. Ο Διευθυντής της Κλινικής συνεχίζει να εκτελεί κανονικά το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό του έργο.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

PIPAVIR: Detection of persistent infections by human papillomaviruses (HEALTH.2012.2.3.0-1 Diagnostics for infectious diseases in humans. FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2., 2012-2015), Primary screening for cervical cancer based on High-Risk Human Papillomavirus (HPV) detection and HPV16 and HPV18 genotyping, in comparison to cytology (Hellenic multicenter study, 2012-2015), Primary HPV screening using the Cobas HPV test on self-collected cervicovaginal samples from underserved Greek women (Hellenic multicenter study, 2015-2018)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, HPV-σχετιζόμενες παθήσεις

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Κολποσκόπιο

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Κολποσκόπιση, Κυτταρολογική εξέταση, Βιοψίες, HPV DNA Testing, HPV E7 testing

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, A', B' και Γ' Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θράκης, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Αλεξανδρούπολης, Κυτταρολογικό και Παθολογοανατομικό Εργαστήρια Νοσοκ. Ιπποκράτειο, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Πανεπιστημίου Θράκης, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Θράκης, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Νοσοκ. Παπαγεωργίου, Μαιευτικές και Γυναικολογικές Κλινικές Πανεπιστημίων της χώρας

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Laboratory of Tumor-Immunology, Department of Gynecology, Charite University, Berlin, Germany; Research Institute for Biomedical Aging Research, University of Innsbruck, Austria; Mikrogen Co, Munich, Germany; Biosynex Co, Strassburg, France

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.