Κλινική

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής

Γενικά
Η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ μετεγκαταστάθηκε στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» το 2004 και καλύπτει όλο το φάσμα της Επανορθωτικής και Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, με τα εξειδικευμένα στις διάφορες επιμέρους κατευθύνσεις στελέχη της.
Πρόκειται για τη μόνη, στον ελληνικό χώρο, ανεπτυγμένη Πανεπιστημιακή Κλινική στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης και στελέχωσης Κλινικών Πλαστικής Χειρουργικής στα υπόλοιπα ελληνικά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
Είναι επίσης η μόνη πιστοποιημένη Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής της χώρας τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής της UEMS - European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (UEMS/EBOPRAS), όσο και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εταιρειών Χειρουργικής Χειρός – Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH).
 
Ιστορικό
Από το 1970, ο Πλαστικός Χειρουργός κ. Κωνσταντίνος Μαντινάος, εργαζόμενος τότε ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής της Β' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Κεντρικό», κάλυπτε το φάσμα της Πλαστικής Χειρουργικής στο ομώνυμο Νοσοκομείο. 
Το 1978, με την Α4/2933/15.07.1978 (ΦΕΚ 638/Β'/17.08.1978) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κρίθηκε κατάλληλη για την πλήρη άσκηση ιατρών στην Πλαστική Χειρουργική ( 4 έτη) η Β' Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Κεντρικό», μετά από αίτηση του αείμνηστου Καθηγητή κ. Α. Μαρσέλλου.
Το 1979 ιδρύθηκε στα πλαίσια της Β' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ το «Εργαστήριο Πλαστικής Χειρουργικής», με υπεύθυνο τον Υφηγητή, Επιμελητή τότε, κ. Κωνσταντίνο Μαντινάο. Το 1981 αναγνωρίστηκε η στελέχωση του ως άνω Εργαστηρίου από τους ήδη υπηρετούντες Πλαστικούς Χειρουργούς κ. Κωνσταντίνο Μαντινάο και κ. Σωκράτη Ιορδανίδη, ενώ το 1982 αυξήθηκε ο αριθμός των ειδικευομένων Πλαστικής Χειρουργικής από 2 σε 4. 
Το 1988, με την Α4/4963/24.10.1988 (ΦΕΚ 789/Β'/27.10.1988) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίστηκαν όλα τα υπάρχοντα Τμήματα Πλαστικής Χειρουργικής ως κατάλληλα για την πλήρη άσκηση (τρία (3) έτη) στην Πλαστική Χειρουργική. 
Το 1990, με το Προεδρικό Διάταγμα 13/90 (ΦΕΚ 5/Α'/22.01.1990) ιδρύθηκε Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μοναδική στον ελληνικό χώρο), με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΠΘ κ. Κωνσταντίνο Μαντινάο. 
Το 1991, με την Α3Α/7838/12.07.1991 (ΦΕΚ 632/Β'/07.08.1991) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ως άνω Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής εγκαταστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί στο Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν. «Κεντρικό» (το σημερινό Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»). 
Από την εγκατάσταση και λειτουργία της, η Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Κεντρικό» άρχισε να χορηγεί πλήρη ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής σε ειδικευόμενους ιατρούς, στις τέσσερις θέσεις ειδικευομένων οι οποίες προβλέπονταν.
Το 1999 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ κ. Σωκράτης Ιορδανίδης. Το 2001 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Κλινικής ο Καθηγητής ΑΠΘ κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου. Το 2003, με την υπ' αριθμ. Υ4α/26854/03/03.04.03 (ΦΕΚ 396/04.04.03 τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνική Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας «Μετεγκατάσταση-Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης», μετεγκαταστάθηκε η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ από το Γ.Ν.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου». 
Οι τέσσερις (4) ειδικευόμενοι στην Πλαστική Χειρουργική ιατροί του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» μετακινήθηκαν μαζί με το λοιπό προσωπικό (πανεπιστημιακοί ιατροί) στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», ενώ ολοκληρώνεται και η δια διαδικασία μεταφοράς των θέσεών τους.
Από το Νοέμβριο του 2004 και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2008, τα καθήκοντα του Διευθυντή της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» άσκησε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Λάμπης Λαζαρίδης. Τον Σεπτέμβριο  2008 τη Διεύθυνση της Κλινικής ανέλαβε η κα Ευτέρπη Δεμίρη, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ.  
 
Δραστηριότητες
Κλινικά, οι δραστηριότητες της Κλινικής εκτείνονται, πέραν των 15 ίδιων κλινών, σε συμβουλευτικές και συνεργατικές λειτουργίες προς τις υπόλοιπες Κλινικές του Νοσοκομείου, της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στα άλλα Νοσοκομεία της πόλης καθώς και προς τις Κλινικές του ΕΣΥ άλλων Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, της Βορείου και Κεντρικής Ελλάδος.
Η Κλινική υποστηρίζεται από το τμήμα Φυσικής Ιατρικής, καθώς και από όλα τα Εργαστήρια (Αιμοδυναμικό, Μικροβιολογικό - Βιοχημικό - Ιολογικό, Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Αιματολογικό, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Ακτινοδιαγνωστικό, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής) του Νοσοκομείου. 
 
Κλινικό έργο

 • Η χειρουργική αντιμετώπιση των καλοηθών και κακοηθών όγκων του δέρματος και των άμεσα υποκείμενων ιστών.
 • Η Επανορθωτική Χειρουργική συγγενών και επίκτητων δυσμορφιών και δυσπλασιών που αφορούν στην εξωτερική μορφή και λειτουργία του ατόμου τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.
 • Η χειρουργική του μαστού με ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση του μαστού μετά μαστεκτομή για καρκίνο, είτε άμεσα είτε έμμεσα.
 • Η χειρουργική αποκατάσταση του λεμφοιδήματος.
 • Η αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων της χειρός (κακώσεων, φλεγμονών, όγκων, συγγενών και εκφυλιστικών παθήσεων).
 • Η Αισθητική Χειρουργική, για την διαμόρφωση, όταν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, μιας εξωτερικής εμφάνισης που να ανταποκρίνεται στα αισθητικά πρότυπα που ισχύουν στον συγκεκριμένο χρόνο και τόπο.
 • Η δημιουργία Ειδικών Μονάδων (Χειρουργικής Χειρός, Laser κ. λπ.), με αυτοδύναμες διευθύνσεις στα επιμέρους αντικείμενα, ενταγμένων στο ενιαίο πλαίσιο της ειδικότητας (εκπαιδευτικά προγράμματα - εξοπλισμοί - εφημερίες κ. λπ.), αποτελεί αναγκαιότητα που υπαγορεύεται από την αντίστοιχη νοσηρότητα και όρο της ευρωπαϊκής εναρμόνισης στο χώρο της ειδικότητάς μας. Η αξιοποίηση του ίδιου διαθέσιμου ιατρικού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών σε κάθε επίμέρους τομέα και η οργανωμένη σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο λειτουργία του θα έχει ως τελικό αποδέκτη τον Ευρωέλληνα πολίτη.
 • Η συνολική λειτουργία της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του ΑΠΘ θα μπορούσε να φτάσει στο προσδοκώμενο ύψιστο επίπεδό της μόνο εφόσον καλυφθούν ισότιμα οι ανάγκες και των τμημάτων εκείνων του Κλινικού και Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου που μέχρι τώρα στήριξαν, στο εύρος ευθύνης τους, το κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό μας έργο. 
  Ειδικά, οι αναγκαίες βελτιώσεις της στελέχωσης του Παθολογοανατομικού, του Αναισθησιολογικού, του τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, καθώς και της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου θα έχουν απροσμέτρητη αντανάκλαση στο σύνολο νοσοκομειακό έργο. Ο αποδέκτης του, τελικά συλλογικού, έργου παραμένει ο πολίτης και η πολιτεία των ενεργών πολιτών.
 • Η αντιμετώπιση εγκαυμάτων, τόσο στην οξεία φάση τους, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι νοσηλείας του ασθενούς σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων, όσο και στη χρόνια φάση, μέχρι την κοινωνική του επανένταξη του ασθενή, με όσο γίνεται λιγότερες αναπηρίες και προβλήματα.

 
Συμπερασματικά
Κύριος στόχος και ενιαίο αντικείμενο της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής είναι η αποκατάσταση της οργανικής λειτουργικότητας και εμφάνισης του ατόμου, της εναρμόνησης με τον τον κοινωνικό του περίγυρο, με την αποκατάσταση της σωματικής του ακεραιότητας και λειτουργικότητας, την απαλλαγή του, στο μέτρο του εφικτού, από αναπηρίες, εμφανείς διαφορές και δυσμορφίες, από αισθήματα ανασφάλειας και αυτοϋποτίμησης ή κοινωνικού αποκλεισμού και απόρριψης.
 
Αριθμός κλινών

 • 15 κλίνες σε διαρκή χρήση
 • 10 - 15 κλίνες (σε χρήση από ασθενείς του φάσματος της πλαστικής χειρουργικής, φιλοξενούμενους σε άλλες κλινικές του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», ή σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από το ιατρικό δυναμικό της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ).

 
Αριθμός χειρουργικών αιθουσών 

 • Μία (1) αίθουσα των Τακτικών Γενικών Χειρουργείων τρεις (3) φορές την εβδομάδα
 • Μία (1) αίθουσα της Κλινικής Βραχείας Νοσηλείας 2 φορές την εβδομάδα
 • Αίθουσα Μικροεπεμβάσεων (3 φορές την εβδομάδα).

 
Τακτικά εξωτερικά ιατρεία 
Καθημερινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Γενικής Πλαστικής Χειρουργικής.
Επιπλέον, λειτουργούν Ειδικά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Παθήσεων του Μαστού
 • Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής – Χειλεοσχιστίας / Χειλεουπερωïοσχιστίας
 • Λεμφοιδήματος
 • Εμφανών διαφορών – διαμαρτιών στη γέννηση
 • Αγγειακών δυσπλασιών - αιμαγγειώματος
 • Μελανώματος
 • Ογκολογίας Δέρματος και Μαλακών Μορίων
 • Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου
 • Μετα-Βαριατρικής χειρουργικής
 • Παθήσεων του Χεριού

Εκπαιδευτικό έργο

 • «Πλαστική Χειρουργική», Επιλεγόμενο Μάθημα από αμφιθεάτρου για τους φοιτητές Ιατρικής Θ' (χειμερινού) εξαμήνου.
 • «Πλαστική Χειρουργική», Κλινικό Φροντιστηριακό Μάθημα για τους φοιτητές Ιατρικής Θ΄ και άνω εξαμήνων.
 • Κλινική Ασκηση Εκτοετών Φοιτητών της Α' Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ.
 • Εβδομαδιαία Ενδοκλινικά Μαθήματα Ειδικότητας
 • Μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα ΣΕΥ ΑΠΘ

 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Ενδικτικές ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ:
Διερεύνηση και χρήση αρχέγονων κυττάρων προερχόμενα από τον λιπώδη ιστό σε πειρματικά μοντέλα κρημνών και κατάλληλες κλινικές καταστάσεις.
Αξιολόγηση διαδικασίας αφαίρεσης συσκευών ελέγχου βατότητας μικροαγγειακών αναστομώσεων.
Επιλογή λειτουργικού λεμφαδενικού κρημνού για τη θεραπεία του λεμφοιδήματος με τη χρήση ραδιοϊσοτοπικής λεμφαγγειογραφίας και υβριδικής τομογραφικής απεικόνισης (SPECT/CT).

Eπίπτωση της βιοψίας λεμφαδένα φρουρού ή/και του λεμφαδενικού καθαρισμού στην εμφάνιση λεμφοίδηματος σε ασθενείς με μελάνωμα.

 

Έλεγχος διαγνωστικής ευαισθησίας και προεγχειρητικής εφαρμογής της φθορίζουσας λεμφαγγειογραφίας και της παριοϊσοτοπικής λεμφαγγειογραφίας - υβριδικής τομογραφικής απεικόνισης (SPECT/CT) σε ασθενείς με λεμφοίδημα άνω άκρου.
Αξιολόγηση της κατευθυνόμενης νευρικής αποκατάστασης με τη χρήση πολύαυλου ευθυγραμμισμένου νανοϊνιδιακού ικριώματος κολλαγόνου
Αξιολόγηση υποκατάστατων δέρματος σε ιστικά ελλείμματα.
Αξιολόγηση του τεχνητού δέρματος Integra στη θεραπεία των ελκών.

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ευτέρπη Δεμίρη Καθηγήτρια demirie@auth.gr
2310991569
Δημήτριος Διονυσίου Αναπληρωτής Καθηγητής diodi@auth.gr
2313323888
Λεωνίδας Παυλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής pavlidisl@auth.gr
Γεωργία - Αλεξάνδρα Σπυροπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια gaspyropoulou@auth.gr
Περικλής Φόρογλου Αναπληρωτής Καθηγητής periform@auth.gr
2310991568

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.