Κλινική

Γ' Παθολογική Κλινική

Μέλη

Βαθμίδα
Ευγενία Γκαλιαγκούση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια egkaliagkousi@auth.gr
2310991532
Βασίλειος Κώτσης Καθηγητής vkotsis@auth.gr
2310991496
Χριστίνα-Μαρία Τρακατέλλη Επίκουρη Καθηγήτρια ctrak@auth.gr
Αρετή Τριανταφύλλου Επίκουρη Καθηγήτρια artriant@auth.gr

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.