Κλινική

Πνευμονολογική Κλινική

1. Μονάδα Άσθματος και Αλλεργικών Πνευμονοπαθειών

2. Μονάδα Έρευνας Νεοπλασιών Πνεύμονα – αντίστοιχο εργαστήριο ελέγχου σε κυτταροκαλλιέργειες καρκινικών κυττάρων αντινεοπλασματικών φαρμάκων

3. Εργαστήριο Ανοσολογίας

4. Ιατρείο Σαρκοείδωσης

5. Ιατρείο Διάμεσων Πνευμονοπαθειών

6. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων από το Περιβάλλον

7. Μονάδα Λοιμώξεων

8. Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας

9. Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων, Θωρακοσκοπήσεων και Επεμβατικής Βρογχοσκόπησης

10. Μονάδα Αποκατάστασης ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

11. Τμήμα παρακολούθησης ενηλίκων ασθενών με κυστική ίνωση του πνεύμονα

12. Εργαστήριο φαρμακοκινητικής αντιμικροβιακών φαρμάκων

13. Ιατρείο Φυματίωσης

14. Γενικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Τμήματα: Άσθμα (έλεγχος εξωγενούς βρογχικού άσθματος: δερματικά τεστ, τεστ μεταχολίνης, μέτρηση μονοξειδίου του Αζώτου (NO), σπιρομέτρηση) Διάμεσες Πνευμονοπάθειες Κυστική ίνωση (φαρμακοκινητική κινολονών, HPLC) Φυματίωση Νεοπλασίες πνευμόνων (δυνατότητα ελέγχου αντινεοπλασματικών παραγόντων σε κυτταροκαλλιέργειες καρκινικών κυττάρων, κατάλληλος εξοπλισμός αναπαραγωγής οχημάτων χημειοθεραπείας (vectors) - υπερφυγόκεντρος, κατιονικός θάλαμος, επωαστικός θάλαμος, ψυκτική φυγόκεντρος, μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού, θάλαμος HEPA για την χορήγηση πειραματικών φαρμάκων σε περιβάλλον αρνητικής πίεσης. Σε συνεργασία: προγράμματα για δοκιμασία φαρμάκων σε πειραματόζωα (ποντίκια, κουνέλια), Ανάπτυξη του προγράμματος ACCHIL-ES (Aerosolised CHemotherapy In Lung-Efficacy and Safety ) που αφορά εισπνεόμενη χημειοθεραπεία) Επεμβατική Βρογχοσκόπηση (διαγνωστική και επεμβατική βρογχοσκόπηση, θωρακοσκόπηση, ακτινοσκοπική βρογχοσκόπηση, μηχάνημα υπερήχων για καθοδήγηση μικροεπεμβάσεων θώρακος, radial EBUS ) Έλεγχος διαταραχών του ύπνου Αποκατάσταση (εργοθεραπεία, κυλιόμενοι τάπητες, στατικά ποδήλατα)

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Μέτρηση μονοξειδίου του Αζώτου (NO), σπιρομέτρηση, φαρμακοκινητική κινολονών, HPLC, δυνατότητα ελέγχου αντινεοπλασματικών παραγόντων σε κυτταροκαλλιέργειες καρκινικών κυττάρων, κατάλληλος εξοπλισμός αναπαραγωγής οχημάτων χημειοθεραπείας (vectors) - υπερφυγόκεντρος, κατιονικός θάλαμος, επωαστικός θάλαμος, ψυκτική φυγόκεντρος, μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού, θάλαμος HEPA για την χορήγηση πειραματικών φαρμάκων σε περιβάλλον αρνητικής πίεσης, Επεμβατική Βρογχοσκόπηση (διαγνωστική και επεμβατική βρογχοσκόπηση, θωρακοσκόπηση, ακτινοσκοπική βρογχοσκόπηση, μηχάνημα υπερήχων για καθοδήγηση μικροεπεμβάσεων θώρακος, radial EBUS), εργοθεραπεία, κυλιόμενοι τάπητες, στατικά ποδήλατα

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Δερματικά τεστ, τεστ μεταχολίνης, μέτρηση μονοξειδίου του Αζώτου (NO), σπιρομέτρηση, ρευματικός κύκλος, ACE, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, πρόκληση μανιτόλης, φαρμακοκινητική κινολονών, δυνατότητα ελέγχου αντινεοπλασματικών παραγόντων σε κυτταροκαλλιέργειες καρκινικών κυττάρων, υπερφυγόκεντρος, επεμβατική Βρογχοσκόπηση (διαγνωστική και επεμβατική βρογχοσκόπηση, θωρακοσκόπηση, ακτινοσκοπική βρογχοσκόπηση

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Σχολή θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Επιστημών ΑΠΘ, Εργαστήριο ανόργανης χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Pulmonary department, University of NoviSad, Pulmonary department, University of Essen Germany

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Θεόδωρος Κοντακιώτης Καθηγητής kontak@auth.gr
2313307287
Αικατερίνη Μανίκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια katman@auth.gr
Δέσποινα Παπακώστα Καθηγήτρια depapako@auth.gr
2310992436
Κωνσταντίνος Πορπόδης Επίκουρος Καθηγητής kporpodis@auth.gr
Διονύσιος Σπυράτος Επίκουρος Καθηγητής dspyrato@auth.gr

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.