ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία

Tο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. σχεδίασε και προσφέρει ένα νέο, καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων με τίτλο: «Κλινική & Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία».
Λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:

  • Κλινική Φαρμακολογία
  • Φαρμακευτική Ιατρική & Βιομηχανική Φαρμακολογία
  • Κλινική Τοξικολογία

 

Διδάσκεται από καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., στελέχη του Ε.Ο.Φ. & του Ε.Μ.Α. και εξειδικευμένους επιστήμονες της φαρμακοβιομηχανίας. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική Φαρμακολογία και λοιπούς επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου.
Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη.
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΜΙΦΑ0002 Στατιστική και στοιχεία Μαθηματικών 6 Υ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
3ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΜΙΦΓ0012 Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί, Νομοθεσία και Φαρμακευτική πολιτική, εγκρίσεις 6 Υ
ΜΙΦΓ0013 Φαρμακο-οικονομία 6 Υ
ΜΙΦΓ0014 Διοίκηση Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 6 Υ
ΜΙΦΓ0015 Φαρμακευτικό Marketing 6 Υ
ΜΙΦΓ0016 Φαρμακετικές Πωλήσεις 6 Υ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.