ΔΠΜΣ Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

Διιδρυματικό με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και της ένταξής της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Αποκαλύπτονται οι καθοριστικοί παράγοντες της υγείας και της νόσου μέσω έρευνας σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο, τόσο σε επιδημικές όσο και σε χρόνιες νόσους. Διασαφηνίζεται πώς η μελέτη της ιστορίας μπορεί να βοηθήσει στην εκλεπτυσμένη κατανόηση ευρέως φάσματος ερωτημάτων και διλημμάτων της σύγχρονης ιατρικής. Η εκπαίδευση αφορά σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία.Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΙΜΙΑ001 Μεθοδολογία στην Ιστορία της Ιατρικής-Ιατρική Ιστοριογραφία 7,5 Υ
ΙΜΙΑ002 Εισαγωγή στην αρχαία ιατρική 7,5 Υ
ΙΜΙΑ003 Βιολογική ανθρωπολογία: Μεθοδολογία 7,5 Υ
ΙΜΙΑ004 Ανατομία-Οστεολογία 7,5 Υ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΙΜΙΒ001 Ιστορική νοσολογία και επιδημιολογία 7,5 Υ
ΙΜΙΒ002 Διαχείριση πόνου στην ιστορία 7,5 Υ
ΙΜΙΒ003 Παλαιοπαθολογία: τεχνικές και πρακτική εφαρμογή 7,5 Υ
ΙΜΙΒ004 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές και βιολογικές επιστήμες 7,5 Υ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Ιστορία της Ιατρικής
3ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΙΜΙΓ005 Κειμενική μελέτη ελληνικής ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο 7,5 ΥΚ
ΙΜΙΓ006 Νεότερη ιστορία με έμφαση στον ελληνικό χώρο μετά τον 18ο αιώνα 7,5 ΥΚ
ΙΜΙΓ007 Ειδικά θέματα στην ιστορία της ιατρικής 7,5 ΥΚ
ΙΜΙΓ008 Ιστορία δημόσιας Υγείας 7,5 ΥΚ
Βιολογική Ανθρωπολογία
3ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΙΜΙΓ001 Παλαιογενετική 7,5 ΥΚ
ΙΜΙΓ002 Ταφονομία και Ταφική αρχαιολογία 7,5 ΥΚ
ΙΜΙΓ003 Εξέλιξη του ανθρώπου 7,5 ΥΚ
ΙΜΙΓ004 Ειδικά θέματα παλαιοδιατροφής, παλαιοπαθολογίας και παλαιοδημογραφίας 7,5 ΥΚ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.