ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) με τίτλο Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας.  Το ΠΜΣ παρέχει ειδίκευση σε δύο κατευθύνσεις:

  • Κλινική-Ιατρική Διατροφή
  • Διατροφή & Δημόσια Υγεία

Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., με σημαντική εμπειρία στα σχετικά πεδία και υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. -κυρίως επαγγελματίες υγείας και οι φοιτητές λαμβάνουν εξειδικευμένη και σε βάθος κατάρτιση στο πεδίο της Διατροφής και στην επιλεγόμενη κατεύθυνσή τους.

 

  • Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματική (30 ECTS)
  • Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη
  • Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2018


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΜΙΔΑ001 Μεθοδολογία Έρευνας 7,5 Υ
ΜΙΔΑ002 Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική 7,5 Υ
ΜΙΔΑ003 Βασικές Αρχές Διατροφής και Μεταβολισμού 7,5 Υ
ΜΙΔΑ004 Διατροφική Αξιολόγηση 7,5 Υ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΜΙΔΒ005 Προηγμένες Στατιστικές Αναλύσεις 7,5 Υ
Κλινικής - Ιατρικής Διατροφής
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΜΙΔΒ006 Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε παιδιατρικούς ασθενείς 7,5 Υ
ΜΙΔΒ007 Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε νοσηλευόμενους 7,5 Υ
ΜΙΔΒ008 Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς 7,5 Υ
Διατροφής και Δημόσιας Υγείας
2ο εξάμηνο
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΜΙΔΒ009 Επιδημιολογία της Διατροφής 7,5 Υ
ΜΙΔΒ010 Διατροφική Αγωγή - Αγωγή Υγείας 7,5 Υ
ΜΙΔΒ011 Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας 7,5 Υ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.