ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

ΦΕΚ 1006-25.09.1998 τ.Β' και ΦΕΚ 2753-15.10.2014 τ.Β'

 


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΙΠΑ001 Λειτουργική μορφολογία συστημάτων του οργανισμού 7,5 Υ
ΙΠΑ002 Συστημική Φυσιολογία 7,5 Υ
ΙΠΑ005 Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων 7,5 Υ
ΙΠΑ006 Σχεδίαση πληροφορικών ιατρικών συστημάτων 7,5 Υ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΙΠΒ001 Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική 7,5 Υ
ΙΠΒ002 Δίκτυα και διαδίκτυα 7,5 Υ
ΙΠΒ003 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας 7,5 Υ
ΙΠΒ004 Επεξεργασία ιατρικών σημάτων 7,5 Υ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

 
Κωδικός Τίτλος ECTS Τύπος
ΙΠΓ002 Σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, διεπαφές, διάδραση και συστήματα στήριξης αποφάσεων 8 Υ
ΙΠΓ004 Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων 8 Υ
ΙΠΓ005 Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων 6 Υ
ΙΠΓ006 Ιατρικές βάσεις δεδομένων και ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων 8 Υ

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.