ΔΠΜΣ Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018
Κατάσταση Ενεργό
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Μεταπτυχιακό
 

 

 

 

 

 

 

Ειδικά θέματα παλαιοδιατροφής, παλαιοπαθολογίας και παλαιοδημογραφίας

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ειδικά θέματα παλαιοδιατροφής, παλαιοπαθολογίας και παλαιοδημογραφίας / Ειδικά θέματα παλαιοδιατροφής, παλαιοπαθολογίας και παλαιοδημογραφίας
Κωδικός ΙΜΙΓ004
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό

Εξέλιξη του ανθρώπου

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Εξέλιξη του ανθρώπου / Εξέλιξη του ανθρώπου
Κωδικός ΙΜΙΓ003
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Ταφονομία και Ταφική αρχαιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ταφονομία και Ταφική αρχαιολογία / Ταφονομία και Ταφική αρχαιολογία
Κωδικός ΙΜΙΓ002
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Παλαιογενετική

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Παλαιογενετική / Παλαιογενετική
Κωδικός ΙΜΙΓ001
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η

Ιστορία δημόσιας Υγείας

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ιστορία δημόσιας Υγείας / Ιστορία δημόσιας Υγείας
Κωδικός ΙΜΙΓ008
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή

Ειδικά θέματα στην ιστορία της ιατρικής

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ειδικά θέματα στην ιστορία της ιατρικής / Ειδικά θέματα στην ιστορία της ιατρικής
Κωδικός ΙΜΙΓ007
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας

Νεότερη ιστορία με έμφαση στον ελληνικό χώρο μετά τον 18ο αιώνα

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Νεότερη ιστορία με έμφαση στον ελληνικό χώρο μετά τον 18ο αιώνα / Νεότερη ιστορία με έμφαση στον ελληνικό χώρο μετά τον 18ο αιώνα
Κωδικός ΙΜΙΓ006
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό

Κειμενική μελέτη ελληνικής ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Κειμενική μελέτη ελληνικής ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο / Κειμενική μελέτη ελληνικής ιατρικής από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο
Κωδικός ΙΜΙΓ005
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές και βιολογικές επιστήμες

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές και βιολογικές επιστήμες / Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές και βιολογικές επιστήμες
Κωδικός ΙΜΙΒ004
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο

Παλαιοπαθολογία: τεχνικές και πρακτική εφαρμογή

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος Παλαιοπαθολογία: τεχνικές και πρακτική εφαρμογή / Παλαιοπαθολογία: τεχνικές και πρακτική εφαρμογή
Κωδικός ΙΜΙΒ003
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΔΠΜΣ Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.