Ρυθμίσεις VPN

 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι πλέον παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης λογαριασμού VPN, για τη χρήση του οποίου ΔΕΝ θα απαιτείται εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη (VPN client). Eφιστούμε την προσοχή σας στις παρακάτω πληροφορίες:

1. Τα στοιχεία πρόσβασης θα είναι τα ίδια με τον υπάρχοντα λογαριασμό e-mail που διαθέτετε (username@med.auth.gr), ωστόσο η υπηρεσία θα ενεργοποιείται αφού υπογράψετε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Εργαστήριο.
Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγείται αυτόνομος λογαριασμός.

2. Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η χορήγηση της πρόσβασης σε όλους όσοι διαθέτουν e-mail στην Ιατρική Σχολή. Κατά την υποβολή της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης θα ενημερωθήτε αν ανήκετε στους δικαιούχους.

3. Ο λογαριασμός έχει πεπερασμένη χρονική ισχύ, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

- Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και υπόλοιπο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό: Δύο (2) έτη
- Προπτυχιακοί φοιτητές: Ένα (1) έτος
- Υπόλοιποι χρήστες: Ένα (1) έτος

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, στο τηλ. 2310-999273.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Αν είστε σίγουρος/η ότι κάνατε σωστά τις ρυθμίσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ελέγξτε αν το ADSL modem σας επιτρέπει σύνδεση VPN και αν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για βοήθεια στη ρύθμισή του.

 

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Οδηγίες γιά την Δημιουργία σύνδεσης για Windows XP

 

Οδηγίες γιά την Δημιουργία σύνδεσης για Windows 7

 

Οδηγίες γιά την Δημιουργία σύνδεσης για Windows 10

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.