Υπηρεσίες για μέλη ΔΕΠ

Το διδακτικό προσωπικό έχει στη διάθεσή του τις ακόλουθες υπηρεσίες που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία:

 • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας για
  • πρόσβαση στην καρτέλα φοιτητή,
  • ασφαλή αποστολή βαθμολογίου στις γραμματείες,
  • επισκόπηση ιστορικών στοιχείων αναφορικά με την βαθμολογία των φοιτητών και τις λίστες των μαθημάτων του
  • δυνατότητα αποστολής μαζικού μηνύματος σε εγγεγραμμένους φοιτητές ενός μαθήματος μέσω m.auth.gr
  • δυνατότητα εύρεσης email επικοινωνίας εγγεγραμμένου φοιτητή του Τμήματος/Σχολής τους μέσω pyka.auth.gr

 

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.