Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 2ου-6ου έτους

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (2ου - 6ου έτους)

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιατρικής οι φοιτήτριες/φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής και να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή και κλινική άσκηση. Στα δύο τελευταία εξάμηνα η/ο τελειόφοιτη/ος εκπαιδεύεται κλινικά, ασκώντας την Ιατρική κάτω από υπεύθυνη καθοδήγηση (τρίμηνα). Η επίσημη διάρκεια του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι 12 εξάμηνα, κατά τα οποία οι φοιτήτριες/φοιτητές συγκεντρώνουν 361,3 ECTS αφού παρακολουθήσουν και εξεταστούν με επιτυχία σε 59 υποχρεωτικά και 8 επιλεγόμενα μαθήματα. Η έγκριση του Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιήθηκε από την Συνέλευση του Τμήματος κατά την 46/02-07-2019 συνεδρίασή της και η σύνθεσή του είναι η εξής:
Εξάμηνο: 7
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 7 15

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.