Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Για την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής οι φοιτήτριες/φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε μαθήματα επιλογής και να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή και κλινική άσκηση. Στα δύο τελευταία εξάμηνα η/ο τελειόφοιτη/ος εκπαιδεύεται κλινικά, ασκώντας την Ιατρική κάτω από υπεύθυνη καθοδήγηση (τρίμηνα). Η επίσημη διάρκεια του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι 12 εξάμηνα, κατά τα οποία οι φοιτήτριες/φοιτητές συγκεντρώνουν 361,3 ECTS αφού παρακολουθήσουν και εξεταστούν με επιτυχία σε 59 υποχρεωτικά και 8 επιλεγόμενα μαθήματα. Η έγκριση του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατά την 24/14-07-2016 συνεδρίασή της και η σύνθεσή του είναι η εξής:
Εξάμηνο: 1
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΑΓΓΛΙΚΑ 1 (1/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 2
ΓΑΛΛΙΚΑ 1 (1/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 2
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 1 (1/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 6.5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 (1/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 9
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 2.5
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 2.5
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 5
ΙΤΑΛΙΚΑ 1 (1/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 1 2
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 1 2.5
Εξάμηνο: 2
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΑΓΓΛΙΚΑ 2 (2/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 2 5
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 2 8.5
ΓΑΛΛΙΚΑ 2 (2/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 2 9
ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 2 5
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2 (2/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 (2/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 1 2 2
ΙΤΑΛΙΚΑ 2 (2/2) ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 2 2
Εξάμηνο: 3
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 2
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 8.5
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΙΤΑΛΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 2
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 7.5
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 9
ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 3 2
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 3 5
Εξάμηνο: 4
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 4 2
ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 4 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΓΑΛΛΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 2
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΙΤΑΛΙΚΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 2
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 8.5
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 9
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 4 2
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 2 4 7
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 4 2
Εξάμηνο: 8
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 8 4
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 8 2
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 8 5.5
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 8 4
Ω.Ρ.Λ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 8 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΟΓΚΟΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 8 2
Εξάμηνο: 5
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 3
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 7
ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 2
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 5.5
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
ΥΓΙΕΙΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 5 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 5 2
Εξάμηνο: 6
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΗΒΟΥ-ΝΕΟΥ-ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 6 7.5
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 6 4
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 6 4
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 6 9
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 6 3.5
ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 3 6 9
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 6 2
Εξάμηνο: 7
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 7 3
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΝΑΝΗΨΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 7 3
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 7 3
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 7 5.5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4 7 15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 7 2
Εξάμηνο: 9
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 9 4
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 9 3
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 9 3
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 9 3
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 9 16
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 9 4
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΔΙΑΔΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 9 2
Εξάμηνο: 10
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 10 3
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΤΡΟΠΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 10 3
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 10 9
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 10 3
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 10 13
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 10 3
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 10 2
Εξάμηνο: 11
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 6 11 15.4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 6 11 15.4
Εξάμηνο: 12
Τίτλος μαθήματος Τύπος Παρακολούθησης Έτος Εξάμηνο ECTS
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 6 12 6.1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 6 12 6.1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 6 12 4.6
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 6 12 9.2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Υποχρεωτικό - Κλινική Άσκηση 6 12 4.6

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.