ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Ιατρικής 2018-2019
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Ιατρικής όπως προέκυψαν από τις εκλογικές διαδικασίες των αρμόδιων οργάνων για το 2018-2019, είναι τα εξής:
 

 1. Πρόεδρος: Καραγιάννης Αστέριος
 2. Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αναστασιάδης Κυριάκος

1) Διευθυντές Τομέων

 1. Αλετράς Αντώνιος
 2. Καρβούνης Χαράλαμπος
 3. Κεσίσογλου Ισαάκ
 4. Κολιάκος Γεώργιος
 5. Νάτσης Κωνσταντίνος
 6. Νηματούδης Ιωάννης
 7. Συμεωνίδου Κωνσταντίνα
 8. Τοπούζης Φώτιος
 9. Τσανάκας Ιωάννης

2) ΕΔΙΠ

 1. Δημηκιώτου Μαρία
 2. Χατζηκωνσταντίνου Αγλαΐα  (αναπληρωματικό μέλος)

3) ΕΤΕΠ

 1. Γιαντσελίδης Χαράλαμπος
 2. (Δεν εξελέγη αναπληρωματικό μέλος)

 
Σημειώνεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει κάθε φορά ένας εκ των εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.
Η θητεία της σύνθεσης αυτής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2019.

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.