ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ε' Χειρουργική Κλινική

Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής.
Η Κλινική συγκροτείται από τις μονάδες της Γενικής Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής.
Η Ε΄ Χειρουργική Κλινική αποτελεί ενιαία οντότητα, που απαρτίζεται από δύο τμήματα παράλληλα και αλληλένδετα λειτουργούντα.
Το κλινικό έργο ασκείται προς τρεις κατευθύνσεις την εκπαίδευση, την έρευνα και την κλινική εφαρμογή της Χειρουργικής και της Αγγειοχειρουργικής.

Β' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική

Πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική με 35 κλίνες ασθενών που εκπαιδεύει προπτυχιακούς φοιτητές στη Χειρουργική Ι (ΣΤ΄ΕΞΑΜ), Χειρουργική ΙΙ (Ζ΄ΕΞΑΜ) και Χειρουργική Ι (ΙΑ΄ΕΞΑΜ) και ειδικευόμενους χειρουργικής. Διαθέτει Εργαστήριο Επιστημονικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής, όπου εκπονούνται διδακτορικές διατριβές βασισμένες σε πειραματικές μελέτες.

Εγγραφή στο RSS - ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.