Ηλεκτροφυσιολογία

Γ' Καρδιολογική Κλινική

Στην Γ Καρδιολογική Κλινική υπάρχουν ανεπτυγμένα πλήρες Εργαστήριο Αναιμάκτων Τεχνικών (Υπερηχοκαρδιογραφίας, Δοκιμασίας Κοπώσεως, Holter monitoring, Tilt testing) και πλήρες Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας (διενέργεια Ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και καταλύσεων όλων των μορφών αρρυθμιών με τρισδιάστατη ηλεκτροανατομική απεικόνιση). Εκτός από το Γενικό Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο λειτουργούν και εξειδικευμένα Εξωτερικά ιατρεία (αρρυθμιών, παρακολούθησης εμφυτευμένων συσκευών διαχείρισης ρυθμού, καρδιακής ανεπάρκειας, πνευμονικής υπέρτασης). Επίσης λειτουργεί Μονάδα Ελέγχου Συγκοπής.

Β' Καρδιολογική Κλινική

Εγγραφή στο RSS - Ηλεκτροφυσιολογία

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.