καρδιαγγειακή φυσιολογία-ενδοκρινολογία

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας

Το Εργαστήριο ασχολείται με τη διδασκαλία της Φυσιολογίας, ενώ τα σύγχρονα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται: στις νευροεπιστήμες ( Ανάλυση ΗΕΓ καταγραφών, άνοια, μελέτη των μηχανισμών νευροπροστασίας και της συμπεριφοράς σε πειραματικό μοντέλο περιγεννητικής ασφυξίας, μελέτη του νευροπροστατευτικού ρόλου των ενδογενών κανναβινοειδών στο ΚΝΣ, εφαρμογή πειραματικών μοντέλων πολλαπλής σκλήρυνσης, επιληψίας και μελέτη της κινητικής συμπεριφοράς των επιμύων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, φυσιολογία της βάδισης) ,στη φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην καρδιαγγεια

Εγγραφή στο RSS - καρδιαγγειακή φυσιολογία-ενδοκρινολογία

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.