Επιτροπή

03. Επιτροπή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

Διοικητική υποστήριξη: Γεωργία Σακκά: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999388,
email: sakkageor@auth.gr

04. Επιτροπή διδακτορικών διατριβών

Διοικητική υποστήριξη: Παύλος Γεωργιάδης: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999259, email: pavlosag@auth.gr
Ευαγγελία Παπαδοπούλου: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999909, email: linapap@auth.gr

06. Επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας

Οι στόχοι της Επιτροπής είναι:

07. Επιτροπή επιμέλειας ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής

Σκοπός της Επιτροπής είναι η επιμέλεια της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής. Συνεδριάζει κάθε μήνα και ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, βελτίωση και επέκταση της ιστοσελίδας.
Διοικητική υποστήριξη: Αστέριος Χατζηχαριστός, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999057 email: asteris@auth.gr

02. Επιτροπή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Διοικητική υποστήριξη: Δημήτριος Νεράντζης: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999904, e-mail: dnera@auth.gr.

05. Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων είναι η κωδικοποίηση των φοιτητικών ζητημάτων και η εισήγηση για την επίλυσή τους προς τη Συνέλευση της Σχολής.
Διοικητική υποστήριξη: Όλγα Τουλούμη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999052, email: toulolga@auth.gr
 

01. Επιτροπή εσωτερικού κανονισμού

Διοικητική υποστήριξη: Γαρυφαλλιά Νικηφορίδου: τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 999288

Εγγραφή στο RSS - Επιτροπή

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.