Επιτροπή

03. Επιτροπή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

04. Επιτροπή διδακτορικών διατριβών

07. Επιτροπή Erasmus

10. "Aristotle University Medical Journal" Editorial Board

 Η Επιτροπή έχει καθήκοντα:

  • τη συνέχεια της έκδοσης του περιοδικού
  • τη δημοσιοποίηση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

06. Επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας

Οι στόχοι της Επιτροπής είναι:

  •  η συνέχιση του έργου που προσφέρει ήδη η Επιτροπή ως ουσιαστική «Ethical Committee» αλλά και ως Επιτροπή Δεοντολογικής Συμπεριφοράς των μελών του Τμήματος.
  •  ο έλεγχος τήρησης των κανόνων και της νομοθεσίας σε ερευνητικά πρωτόκολλα, διδακτορικές διατριβές, πειραματικές μελέτες, χρήση πειραματόζωων κ.λ.π.
  •  η σύνταξη κώδικα διενέργειας και δημοσίευσης της έρευνας των καθηγητών και λεκτόρων.
  •  η στενή συνεργασία με τις Επιτροπές Ερευνών και Διδακτορικών Διατριβών.

09. Επιτροπή επιμέλειας ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής

Σκοπός της Επιτροπής είναι η επιμέλεια της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιατρικής. Συνεδριάζει κάθε μήνα και ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, βελτίωση και επέκταση της ιστοσελίδας.

02. Επιτροπή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

08. Επιτροπή μουσείου, ιστορικού αρχείου και βιβλιοθήκης

Σκοπός της Επιτροπής είναι η αναδιοργάνωση του Μουσείου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συνέχιση της καταγραφής του μουσειακού υλικού, τη διερεύνηση πιθανής μεταστέγασης του Μουσείου σε νέο χώρο και την προεργασία της παρουσίασης των εκθεμάτων με μία πιο σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση.

Η Επιτροπή έχει στόχο να εισηγηθεί προτάσεις για:

05. Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων είναι η κωδικοποίηση των φοιτητικών ζητημάτων και η εισήγηση για την επίλυσή τους προς τη Συνέλευση της Σχολής.
 

01. Επιτροπή εσωτερικού κανονισμού

Εγγραφή στο RSS - Επιτροπή

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.