Καρδιολογία

Γ' Καρδιολογική Κλινική

Στην Γ Καρδιολογική Κλινική υπάρχουν ανεπτυγμένα πλήρες Εργαστήριο Αναιμάκτων Τεχνικών (Υπερηχοκαρδιογραφίας, Δοκιμασίας Κοπώσεως, Holter monitoring, Tilt testing) και πλήρες Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας (διενέργεια Ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και καταλύσεων όλων των μορφών αρρυθμιών με τρισδιάστατη ηλεκτροανατομική απεικόνιση). Εκτός από το Γενικό Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο λειτουργούν και εξειδικευμένα Εξωτερικά ιατρεία (αρρυθμιών, παρακολούθησης εμφυτευμένων συσκευών διαχείρισης ρυθμού, καρδιακής ανεπάρκειας, πνευμονικής υπέρτασης). Επίσης λειτουργεί Μονάδα Ελέγχου Συγκοπής.

Β' Καρδιολογική Κλινική

Α' Καρδιολογική Κλινική

Η Α’ Καρδιολογική Κλινική εδρεύει στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και απαρτίζεται από 8 μέλη ΔΕΠ, 6 ιατρούς ΕΣΥ και 14 ειδικευόμενους στην Καρδιολογία. Η κλινική προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ασθενείς με ποικίλης φύσης καρδιολογικά προβλήματα σε όλους τους τομείς της σύγχρονης καρδιολογίας (επεμβατική καρδιολογία - ηλεκτροφυσιολογία – απεικόνιση – καρδιακή ανεπάρκεια – πνευμονική υπέρταση – συγγενείς καρδιοπάθειες). Φοιτητές του 5ου έτους κάνουν θεωρητική και φροντιστηριακή άσκηση στην κλινική. Η ερευνητική δραστηριότητα της κλινικής είναι σημαντική.

Εγγραφή στο RSS - Καρδιολογία

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.