Αιματολογία

Β' Παθολογική Κλινική

Η B ́ Παθολογική Κλινική του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε στις 30.10.1946 ως Τακτική έδρα της B’ Παθολογικής Κλινικής με το ΦΕΚ Α ́ 332/5.11.1946. Στις 14.10.1947 κυρώθηκε η λειτουργία της στον οργανισμό του Λαϊκού Νοσοκομείου με το ΦΕΚ Α ́ 233/27.10.1947. Στις 27.2.1950 κυρώθηκε η λειτουργία της στο παραχωρηθέν οίκημα του Νοσοκομείου Χιρς με το ΦΕΚ Α ́ 65/28.2.1950.

Α' Παθολογική Κλινική

Κύρια αποστολή και στόχος μιας Πανεπιστημιακής Κλινικής είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν :
α) άριστη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους φοιτητές της Ιατρικής, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις μονάδες υγείας της Ελλάδας και όχι μόνο, αλλά και θα συνεχίσουν την ιατρική έρευνα και επιστήμη,
β) υψηλού επιπέδου νοσηλευτική φροντίδα στους πάσχοντες πολίτες,
γ) προαγωγή της επιστημονική έρευνας σε όλους τους τομείς της σύγχρονης ιατρική επιστήμης.

Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Η Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική έχει προορισμό την εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής του ΣΤ, Θ, και ΙΑ-ΙΒ εξαμήνου σπουδών. Η εκπαίδευση γίνεται με θεωρητικά μαθήματα και πρακτική άσκηση στους θαλάμους. Επίσης η Κλινική εκπαιδεύει ιατρούς τόσο στην ειδικότητα της Παθολογίας, όσο και στην Αιματολογία, Γαστρεντερολογία και Νεφρολογία. Η κλινική είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με την υποχρέωση να παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες τριτοβάθμιου επιπέδου σε ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία – τακτικά ή εφημερίας.

Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Δ' Παθολογική Κλινική

Εγγραφή στο RSS - Αιματολογία

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.