Γραμματεία Ιατρικής

Γραμματεία του Τμήματος

Η Γραμματεία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα διοικητικά όργανα και τις Επιτροπές του Τμήματος και αποτελεί απαραίτητο στήριγμα της διοίκησής του. Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα που αφορούν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος από την εγγραφή του φοιτητή/της φοιτήτριας έως την αποφοίτησή του/της αλλά και μετά από αυτήν όσο και στη λειτουργία των συλλογικών του οργάνων (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εκλεκτορικά Σώματα κλπ).

Εγγραφή στο RSS - Γραμματεία Ιατρικής

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.