Όροι χρήσης

Υπεύθυνος της λειτουργίας της ιστοσελίδας, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης, είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ο οποίος αναπληρούται απο τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος) και ο ορισθείς από αυτόν υπεύθυνος της ιστοσελίδας.
 
Οι επίσημες θέσεις του τμήματος είναι αυτές που εκφράζονται από τα θεσμοθετημένα όργανά του και τις αποφάσεις τους (Συνέλευση Τμήματος, Γενικές Συνελεύσεις Τομέων, αποφάσεις επιτροπών).
 
Οι αναρτήσεις της ιστοσελίδας αφορούν θέματα των επιμέρους μονάδων και υπομονάδων και δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις αλλά αναφέρονται σε ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις των επιμέρους Κλινικών, Εργαστηρίων, Τομέων και της Γραμματείας (για τις δημοσιεύσεις αυτές υπεύθυνος είναι ο ορισθείς από τον εκάστοτε διευθυντή υπεύθυνος ιστοσελίδας).
 
Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε (άμεση ή και έμμεση) μορφή διαφήμισης εμπορικών προϊόντων και δραστηριοτήτων. Διαφήμιση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων μορφών επιστημονικής επικοινωνίας τελεί αυτονόητα υπό την έγκριση του υπευθύνου ιστοσελίδας του Τμήματος και της επιτροπής ιστοσελίδας.
 
Απόψεις επιμέρους μελών ΔΕΠ και υπαλλήλων του Τμήματος (τόσο στα πλαίσια των θεσμικώς οριοθετημένων αρμοδιοτήτων τους, όσο και των καθαρά προσωπικών απόψεών τους) μπορούν να αναρτώνται μόνο μετά από έγκριση των υπευθύνων ιστοσελίδας και αυτονόητα συνεπάγονται έκφραση προσωπικής άποψης και όχι θέση του Τμήματος. 
 
Τον συντονισμό όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων έχει η επιτροπή ιστοσελίδας.
 
Δυνατότητα αλλαγής του περιεχομένου της Ιστοσελίδας κάθε μονάδας/ υπομονάδας έχουν μόνο:
- Ο ορισθείς από τον διευθυντή της μονάδας/υπομονάδας (Εργαστηρίου/Κλινικής/Τομέα/Γραμματεία) υπεύθυνος
- Η ομάδα περιεχομένου της επιτροπής ιστοσελίδας.
 
 
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο σε τρίτους κάτω από τους όρους της Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.