Το τμήμα - Ιστορικά στοιχεία

Το Τμήμα Ιατρικής είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ιδρύθηκε ως Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1942 με το ΦΕΚ αρ. 28 - 18/2/1942 τ.Α', κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα. Τα αίτια της καθυστέρησης της ίδρυσής της κατά 17 χρόνια, σε σχέση με την αρχική ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να αναζητηθούν, εκτός των άλλων, και στις αντιστάσεις που προέβαλε, για συντεχνιακούς λόγους, το τότε ιατρικό κατεστημένο της πόλης. Ο αριθμός των φοιτητών της κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας της (1942-43) ανήλθε σε 385, από τους οποίους 274 ήταν άντρες. Μερικά από τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετώπισε η σχολή, όπως αναφέρονται στο λεύκωμα «63 Χρόνια Ιατρικής Σχολής», ήταν η αδυναμία προσέλευσης εκλεγέντων καθηγητών από την Αθήνα, η παύση και η επανάκριση των καθηγητών μετά την απελευθέρωση και οι ελλείψεις σε υποδομές. Οι πρώτοι καθηγητές των τακτικών εδρών της σχολής ήταν οι: Ν. Μιχαλακέας, Α. Κοτσαύτης, Σ. Σαμαράς, Ν. Κλεισιούνης, Κ. Ηλιάκης, Γ. Πάγκαλος, Γ. Χατζηβασιλείου, Γ. Δεληγιάννης, Κ. Αλεξανδρίδης, Μ. Πετζετάκης, Π. Φωτεινός και Σ. Βέρας.

Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 1351/1983. Με το Π.Δ. 247/2004 (ΦΕΚ 235/30.11.2004 τ.Α') η Σχολή Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταργήθηκε και το Τμήμα Ιατρικής που υπαγόταν σ' αυτήν επανήλθε στο πρότερο καθεστώς της Ιατρικής Σχολής. Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Ιατρικής σε Ιατρική Σχολή ορίστηκε η 11η Ιουλίου 2005 (συν. Συγκλήτου 2770/29.6.2005 & 1205/27.7.2005 Πρυτ. Συμβουλίου του Α.Π.Θ.). Με το ΠΔ 98/2013 (ΦΕΚ 134/5.6.2013 τ.Α') η Ιατρική Σχολή μετονομάστηκε σε Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Σκοπός του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. είναι η εκπαίδευση των φοιτητών της και η παραγωγή υψηλού επιπέδου ιατρικού επιστημονικού δυναμικού για τη χώρα. Επίσης, στόχο αποτελεί η παραγωγή αξιόλογου ερευνητικού έργου, τόσο αυτοδύναμου, όσο και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γίνεται προσπάθεια, η επαφή με την ερευνητική διαδικασία να αρχίζει ήδη από το διάστημα της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών, με τη συμμετοχή τους σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων και των Κλινικών, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται, κυρίως, στο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής (ΕΣΙΣΑΠΘ) που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.

Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι, πρώτα από όλα, η μετάδοση στους φοιτητές των ηθικών αξιών, που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος, και η εξασφάλιση των επιστημονικών γνώσεων, που θα τους επιτρέψουν να διαγιγνώσκουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα γενικά ιατρικά προβλήματα, τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα.

Παράλληλα, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στελεχώνουν τα νοσοκομεία και τις λοιπές μονάδες Δημόσιας Υγείας, προσφέροντας, με τον τρόπο αυτό, ένα σημαντικό κοινωνικό έργο.

Το Τμήμα Ιατρικής είναι εξαετούς φοίτησης και τα προπτυχιακά μαθήματα των πέντε πρώτων ετών διαρθρώνονται σε εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών διδάσκονται κυρίως μαθήματα των βασικών επιστημών, ενώ από το τρίτο έτος αρχίζει η επαφή των φοιτητών με την κλινική άσκηση. Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους, οι φοιτητές και φοιτήτριες λαμβάνουν το Πτυχίο της Ιατρικής (το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το σημείο 5.1.1 του 5ου παραρτήματος της Κοινοτικής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) και το οποίο τους επιτρέπει την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Το Τμήμα προσφέρει οργανωμένα εικοσιένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οχτώ από τα οποία είναι Διατμηματικά / Διιδρυματικά με επισπεύδον Τμήμα το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, ενώ συμμετέχει και σε έξι άλλα Διατμηματικά / Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ως απλό Συνεργαζόμενο Τμήμα.

Οργανωτικά διαθέτει 9 Τομείς: Ανατομίας και Παθολογικής Ανατομικής, Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας, Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής, Ακτινολογίας - Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής, Αισθητηρίων Οργάνων, Υγείας του παιδιού, Νευροεπιστημών, Χειρουργικής και Παθολογίας.

Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ., τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, είναι μία από τις πιο σημαντικές και καθιερωμένες σχολές της Ελλάδας, η μεγαλύτερη της χώρας ως προς τον όγκο των φοιτητών, με περισσότερους από 4.000 εγγεγραμμένους φοιτητές, 58 κλινικές και 26 εργαστήρια.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.