Παρασκευή Παπαϊωαννίδου

Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων είναι ενδεικτικός και μπορεί να μην περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιεύσεων.

2021
2020
2019
2018
Papaioannidou, P., & Kasviki P. (2018).  Antipsychotics use in the community of Thessaloniki, Greece. Vojnosanitetski pregledMilitary Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia. 75(5), 468 - 472.
2017
Tsalidou, M., & Papaioannidou P. (2017).  Issues of MethodologyIn Current Antimullerian Hormone (AMH) Assays. Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes. 35(3), 103-110.
2016
2015
Papaioannidou, P., & Kasviki P. (2015).  Utilization of antipsychotics in Eastern Thessaloniki and Kalamaria. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition. 29(3), 119-123.
Papaioannidou, P. (2015).  Attitudes in statins use in Greece. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Σελίδες

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.