Ευστράτιος Βακιρλής

Εικόνα Ευστράτιος Βακιρλής

Γνωστικό αντικείμενο: 

Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Στη Δερματολογική Κλινική του Erasmus University - Rotterdam,Holland

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.