Ευστράτιος Βακιρλής

Εικόνα Ευστράτιος Βακιρλής

Γνωστικό αντικείμενο: 

Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Στη Δερματολογική Κλινική του Erasmus University - Rotterdam,Holland

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.