Δημήτριος Παρίσης

Εικόνα Δημήτριος Παρίσης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.