Δημήτριος Παρίσης

Εικόνα Δημήτριος Παρίσης

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.