Αικατερίνη Παπαγιάννη

Εικόνα Αικατερίνη Παπαγιάννη

Γνωστικό αντικείμενο: 

Νεφρολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Αύγουστος 1992-Μάρτιος 1995

Division of Nephrology, Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Boston MA, USA, Διευθυντής Prof. Barry M. Brenner

Σύντομο βιογραφικό: 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Όνομα:                                    Αικατερίνη Παπαγιάννη
Διεύθυνση:                              Χρυσοστόμου Σμύρνης 10
                                                54622 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο:                              0030 2310 992856, 0030 6944203960
e-mail:                                     aikpapag@otenet.gr, aapapagi@auth.gr
 
Καθηγήτρια Νεφρολογίας Α.Π.Θ. και Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (2017-σήμερα).
Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στη Νεφρολογία στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Μετεκπαιδεύτηκε επί 3ετία στο Division of Nephrology, Brigham and Women’s, Harvard Medical School, Director Prof.  Barry M. Brenner με υποτροφία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (Ε.Ν.Ε.) και του Ιδρύματος Juvenile Diabetes Foundation USA. Κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής της απέκτησε εμπειρία σε πειραματικά πρότυπα σπειραματικής φλεγμονής και οξείας νεφρικής βλάβης ισχαιμίας-επαναιμάτωσης, καλλιέργειες μεσαγγειακών και ενδοθηλιακών κυττάρων και δοκιμασίες in vitro αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών κυτταρικών τύπων. Έλαβε τον τίτλο του Instructor in Medicine, Harvard Medical School, Boston MA, USA  και τον τίτλο του Διδάκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (θέμα Διδακτορικής Διατριβής «Το σύμπλεγμα C5b-9 του συμπληρώματος και τα μόρια προσκόλλησης στην παθογένεια της ιδιοπαθούς μεμβρανώδους σπειραματονεφρίτιδας». Το 2018 έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Νεφρολογικής Εταιρείας-Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αιμοκάθαρσης και Μεταμόσχευσης (European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) τον τίτλο FERA (Διακεκριμένο μέλος ERA-EDTA).
Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι τα παρακάτω: 1)  Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή σπειραματικά νοσήματα. Στα πλαίσια του παραπάνω ερευνητικού ενδιαφέροντος, είναι μέλος του ERA-EDTA Immunonephrology Working Group η οποία έχει σκοπό την προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης  στον τομέα των διαταραχών του ανοσολογικού συστήματος και συμμετέχει σε πολυκεντρικές Ευρωπαϊκές μελέτες της ομάδας European IgAN Consortium και POST-VALIGA. Το 2014 της ανατέθηκε από την Ε.Ν.Ε η καταγραφή (Registry) των ασθενών με ιδιοπαθή μεμβρανώδη νεφροπάθεια η οποία με επιτυχία, με τη συμμετοχή συνολικά 23 ελληνικών κέντρων και με την καταγραφή 920 ασθενών. Τα αποτελέσματα της παραπάνω καταγραφής δημοσιεύτηκαν σε έγκυρα Διεθνή και Ελληνικά περιοδικά σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά  2) Καρδιονεφρικό σύνδρομο τύπου IV ή χρόνιο νεφροκαρδιακό σύνδρομο και άξονας οστού-αγγείου. Στα πλαίσια του παραπάνω ερευνητικού ενδιαφέροντος, είναι μέλος του ERA-EDTA EURECA-m Working Group η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών Κέντρων τα οποία επιδιώκουν την έρευνα στα αλληλεπικαλυπτόμενα πεδία της Καρδιολογίας και της Νεφρολογίας και συμμετέχει στις πολυκεντρικές Ευρωπαϊκές μελέτες της Ομάδας PROG-IMT και Proof-ATHERO.
Είναι μέλος σε 10 Διεθνείς ή Ελληνικές Εταιρείες Νεφρολογίας, Καρδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης. Διετέλεσε εκλεγείσα Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (2015-2017), Αντιπρόεδρος (2014-2016) και Πρόεδρος (2016-2018) της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και μέλος της  Επιτροπής Υποτροφιών και της Επιτροπής Εκπαίδευσης της παραπάνω Εταιρείας. Είναι κριτής εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση σε περισσότερα από 30 Διεθνή ή Ελληνικά περιοδικά, κριτής εργασιών που υποβάλλονται για παρουσίαση σε Διεθνή ή Ελληνικά Συνέδρια και κριτής ερευνητικών προγραμμάτων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από Διεθνείς ή Ελληνικούς Οργανισμούς. Συμμετέχει ανελλιπώς στα κύρια Ελληνικά ή Διεθνή Νεφρολογικά Συνέδρια ή Σεμινάρια με διαλέξεις ή προεδρεία σε θέματα σχετικά με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και ήταν μέλος της Οργανωτικής και/ή Επιστημονικής Επιτροπής σε αρκετά από αυτά.  Διετέλεσε τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Ειδικότητα της Νεφρολογίας του ΚΕΣΥ και είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό UEMS (European Union of Medical Specialties)-Renal Section η οποία συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Νεφρολογικής Εταιρείας (ERA-EDTA) και έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής κοινών Πανευρωπαϊκών εξετάσεων για την απόκτηση Ευρωπαϊκού Πτυχίου Νεφρολογίας (European Certificate in Nephrology). Ακόμη συμμετέχει σε συνέδρια ή σεμινάρια με διαλέξεις ή προεδρεία άλλων Ιατρικών Εταιρειών με αλληλεπικαλυπτόμενα γνωστικά αντικείμενα της Νεφρολογίας.
Την τελευταία πενταετία συμμετείχε ως Κύριος Ερευνητής σε 11 χρηματοδοτούμενες πολυκεντρικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ και είναι Εθνικός Συντονιστής (National Leader) για την Ελλάδα σε δύο από αυτές. Ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεών της σε ελληνικά ή διεθνή βιβλία είναι μεγαλύτερος από 500, ο Impact factor (IF) των ξενόγλωσσων δημοσιεύσεών της είναι περίπου 350 και το ερευνητικό της έργο έχει περισσότερες από 2000 βιβλιογραφικές αναφορές: (citations) (Αύγουστος 2018) στα κύρια ξενόγλωσσα περιοδικά και βιβλία Νεφρολογίας.
 
CURRICULUM VITAE
Name:                                Aikaterini Papagianni (or Papayianni)
Address                              Chrysostomou Smyrnis 10 Str
                                           54622 Thessaloniki, Greece
Tel:                                     0030 2310 992856, mobile 0030 6944203960
e-mail:                                aikpapag@otenet.gr, aapapagi@auth.gr
 
Professor of Nephrology, Director of the Department of Nephrology, Aristotle University of Thessaloniki, General Hospital of Thessaloniki «Hippokratio» (2017 to date)
 
She graduated Medical School, Aristotle University of Thessaloniki and she completed her training in Nephrology at University Hospital «AHEPA», Thessaloniki, Greece. She received a postgraduate grant from the Hellenic Society of Nephrology and Juvenile Diabetes Foundation USA for postgraduate studies in USA (Division of Nephrology, Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Boston MA, Director Prof. Barry M. Brenner). During her 3-year stay in the above Department, she acquired skills in whole animal models of glomerular inflammation and ischemia-reperfusion injury as well as in mesangial and endothelial cell cultures as well as in vitro assays of cell-cell interaction. She was nominated Instructor in Medicine, Harvard Medical School, Boston MA, USA  and she awarded a doctorate in Medicine (The role of C5b-9 and adhesion molecules in the pathogenesis of idiopathic membranous nephropathy, PhD Thesis, Medical School, University of Thrace). In 2018 she was nominated by the Council of European Renal Association- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) the title of FERA (Distinguished Fellow in Nephrology).
Her major research interests are as follows: 1) Primary and secondary glomerular disease. In the context of the above interest she joined the ERA-EDTA Immunonephrology Working Group (IWG) which was established to encourage research, teaching, communication and education in the field of immune system dysregulation and participates in multicenter studies of European IgAN Consortium and POST-VALIGA). In 2014, took over from the Hellenic Society of Nephrology the responsibility to complete the Greek Registry of Idiopathic Membranous Nephropathy. The task was successfully accomplished with participation of 23 centers and inclusion of 920 patients in total and the results were published in Greek but also in high impact international journals. NALS she took over the Registry 2) Cardiorenal Syndrome Type IV or Renocardiac Syndrome and Bone-Vascular axis in Chronic Kidney Disease. In the context of her above interest she joined  the EURECA-m ERA-EDTA Working Group which was established to promote collaborations among European centres pursuing research in the overlapping area of cardiovascular and renal medicine and she participates in the multicenter European studies of the PROF-IMT and Prof-ATHERO Groups.
She is a number in 10 National or International Societies of Nephrology, Cardiology and Atherosclerosis. She served as an elected Vice-President of  the Medical Association of the Thessaloniki (2015-2017), Vice-President (2014-2016) and President (2016-2018) of the Hellenic Society of Nephrology (H.S.N.) and elected member of the Grant Committee and Committee of  Continuing Medical Education in Nephrology of H.S.N. She regularly reviews papers submitted for publication in more than 30 National and International Scientific Journals, reviewer of abstracts submitted for presentation in National and International Congresses and reviewer of research proposals submitted for funding by National and International Organizations. She participates regularly in all major National and International Congresses and Seminars in Nephrology as an invited speaker or chairman in topics related with her major research interests and she was a member of the Organizing and/or Educational Committee in several of them. She served as an ordinary member of the Working Group for the specialty of Nephrology of the Central Health Council of the Ministry of Health and representative of the Hellenic Society of Nephrology in the European Union of Medical Specialties (UEMS)-Renal Section which in collaboration with ERA-EDTA has the responsibility of the Organization and  Conduction of common board examinations for the specialty of Nephrology (European Certificate in Nephrology). In addition she participates as an invited speaker or chairman in Congresses of other specialties in topics of overlapping research and educational interests with Nephrology.
During the last 3 years, she participated as Principal Investigator in  11 funded multicenter phase II and III studies and she is National Leader for Greece in two of them. The total of her publications in National and International Journals and Books is more than 500 with an impact factor exciding 350 and more than 2000 citations (August 2018) in all major Scientific Journals and Textbooks in Nephrology.
 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.