Μιχαήλ Αϊβαλιώτης

Εικόνα Μιχαήλ Αϊβαλιώτης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Βιοχημεία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

2005-2006

Μεταδιδακτορικός υπότροφος στη Μεμβρανική Βιοχημεία και στη Πρωτεϊνωματική ανάλυση στην ομάδα του καθηγητή Prof. Dr. Dieter Oesterhelt - Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Germany

2006-2007

Alexander von Humboldt μεταδιδακτορικός υπότροφος στη Μεμβρανική Βιοχημεία και στη Πρωτεϊνωματική ανάλυση στην ομάδα του καθηγητή Prof. Dr. Dieter Oesterhelt - Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Germany - σε συνεργασία με την ομάδα του καθηγητή Prof. Dr. Michael Karas University of Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt am Main, Germany

2007-2008

Μεταδιδακτορική έρευνα στη Μεμβρανική Βιοχημεία και στη Πρωτεϊνωματική ανάλυση στην ομάδα του καθηγητή Prof. Dr. Dieter Oesterhelt - Max Planck Institute for Biochemistry, Martinsried, Germany

2008-2009

Μεταδιδακτορική έρευνα στη Κλινική Πρωτεϊνωματική ανάλυση στην ομάδα της ερευνήτρια Δρ. Αντωνία Βλάχου- Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Ελλάδα

 

LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/michalis-aivaliotis-3352bba

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.