Απόστολος Καμπαρούδης

Εικόνα Απόστολος Καμπαρούδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Γενική Χειρουργική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

1. Για διάστημα έξι (6) μηνών μετείχα στο πλήρες πρόγραμμα του Division of Surgery, Anaesthetics and Intensive Care, Department of Surgical Oncology and Technology, Imperial College London, St Mary’s Hospital υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή Sir Ara Darzi.

2. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Α΄ Σειράς Αγγειολογίας - Αγγειοχει¬ρουργικής του έτους 1983-84 της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

3. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Β΄ Σειράς Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής του έτους 1984-85 της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

4.Σεμινάριο Υπερήχων Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 11-15 Νοεμβρίου 1987

5. 3ο Σεμινάριο Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας. Αθήνα 10-13 Ιουνίου 1988

6. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα με τίτλο «Χειρουργικά προβλήματα». Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 1988.

7. Δ΄ Σειρά Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουρ¬γικής Εταιρείας έτους 1989, Αθήνα

8.Europian School of Ongology Course on «Advances in Clinical Ongology» 4-6 Μαίου 1989, Λουτράκι.

9.Ενδοσκοπικό Σεμινάριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 29 Νοεμβρίου 1989.

10.«Οξεία κοιλία». Ετήσιο του International College of Surgeons και της Εταιρείας Πειραματικής Ιατρικής, Αθήνα 1989.

11.Μετεκπαιδευτικό μάθημα «Προβλήματα της τεχνητής διατροφής στην κλινική πράξη» 22-24 Σεπτεμβρίου 1989.

12.Ε΄ Σειρά Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας έτους 1990, Αθήνα.

13.Μετεκπαιδευτικό μάθημα «Η συμβολή των σύγχρονων διαγνωστικών θεραπευτικών μέσων στην καθημερινή χειρουργική πράξη. Τι χρειάζεται μια σύγχρονη Γενική Χειρουργική Κλινική. Ο κατάλληλος χρόνος, η καλύτερη τακτική».

14. Στ΄ Σειρά Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας έτους 1991, Αθήνα.

15. 3ο Σεμινάριο του Παγκρεατολογικού τμήματος «Παθήσεις παγκρέατος», Θεσ/νίκη 11-12 Απριλίου 1992.

16.Επιστημονική ημερίδα Υπουργείου Υγείας «Αντιμετώπιση Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων», Θεσ/νίκη Μάιος 1992.

17.Ετήσιο Σεμινάριο. Ημέρες ανανήψεως 1992 «Τραύμα» Πειραιάς 1992.

18.Ζ΄ Σειρά μεταπτυχιακών Σεμιναρίων Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας έτους 1992 Αθήνα.

19.Ετήσιο Σεμινάριο. Ημέρες ανανήψεως 1993 «Τραύμα» Πειραιάς 1993.

20. Student ATLS Course. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, Φεβρουάριος 1995.

21.Σεμινάριο «Εξελίξεις στις παθήσεις του παγκρέατος» Θεσσαλονίκη 1995.

22. Σεμινάριο με θέμα: «Ορθή χρήση αντιβιοτικών στη Χειρουργική» Αθήνα 2-11-96.

23.Πρόγραμμα επανεξετάσεως Student ATLS Course. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, Απρίλιος 1999.

24.International Symposium of Laparoscopic Surgery. « State of the Art». Thessaloniki 21th to 24th May 1999.

25.Work – Shop Αγγειοχειρουργικής με θέμα: «Εμφύτευση ενδαγγειακών μοσχευμάτων» Θεσσαλονίκη 20 – 23/ 1/2000.

26.Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών – Εφαρμογές και χρήση του Internet. Θεσσαλονίκη 19 / 2 /01 – 2 / 3 / 01.

27.Σεμινάριο εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών με τίτλο «Εφαρμογές Γραφείου». Θεσσαλονίκη 21/5/01 - 1/6/01.

28.The talent Stent Graft System Physician Training Program, at Catharina Ziekenhuis. Eindhoven: 8-9/5/01.

29.Ημέρες ανανήψεως – Τραύμα: Ιούνιος 2001

30. Σεμινάριο Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. Αλεξανδρούπολη 9/11/01.

31.Μηχανική συρραφή στην Χειρουργική. Θεσσαλονίκη 15/3/03. Εκπαιδευτικά σεμινάρια εφηρμοσμένης χειρουργικής της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.

32. Μεταπτυχιακό εξαμηνιαίο εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιανουάριος – Ιούνιος 2003.

33. Πρόγραμμα επανεξετάσεως Student ATLS Course. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, Ιούνιος 2003.

34. Διατομεακό Σεμινάριο με τίτλο «Δεκάλογος στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις» 3-5/2/2005 Αθήνα.

35.A.T.L.S. Instructor Course. Πάτρα, 12 – 13 / 07 /05.

36.Masterclass on Laparoscopic Colo-Rectal Surgery. 15th – 17th of May 2006

37.ΙΒ΄ Περίοδος Συνεχούς Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. (2005-2006). (Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης: 14)

38. Definitive Surgical Trauma Care Course. 21 – 23 February 2007.

39. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Workshops): «Η κλινική Έρευνα από την σύλληψή της μέχρι την δημοσίευσή της». 21/04/07

40.Υποψήφιος Διευθυντής Student ATLS Course. Πάτρα, 23 – 24 / 11 /07.

41.Κλινικά Φροντιστήρια Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας. Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεμβρίου 2008

42.ΙΕ΄ Περίοδος Συνεχούς Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. (2008-2009). (Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης: 14)

43.Μετεκπαιδευτικό Μάθημα με τίτλο «Εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική σε Πειραματικά Χειρουργεία» Θεσσαλονίκη 6-7/02/2009.

44.Μετεκπαιδευτικό Μάθημα με τίτλο «Εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική σε Πειραματικά Χειρουργεία» Θεσσαλονίκη 26-27/06/2009.

45.PHTLS (PreHospital Trauma Life Support) Provider Course. 27-28/2/2010.

46.Σεμινάριο με τίτλο «Οργάνωση και Συγγραφή Προτάσεων Ερευνητικών Έργων» Θεσσαλονίκη 14-17 Ιουνίου 2011

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.