Αιμίλιος Λάλλας

Εικόνα Αιμίλιος Λάλλας

Γνωστικό αντικείμενο: 

Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

2012-2015 (3,5 έτη, συνεχής)

Arcispedale Santa Maria Nuova, IRCCS, Reggio Emilia, Italy

Μετεκπαίδευση στην Ογκολογία Δέρματος, με έμφαση στη διάγνωση των όγκων με τη χρήση μη επεμβατικών απεικονιστικών μεθόδων.

Σύντομο βιογραφικό: 

Ο Αιμίλιος Λάλλας είναι Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος και Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει εξειδικευθεί και ασχολείται κυρίως με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του δέρματος και τη διαχείριση και παρακολούθηση δερματο-ογκολογικών ασθενών.
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική του Α.Π.Θ. που στεγάζεται στο Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης.
Είναι συγγραφέας 332 πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική βάση Pubmed Central (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=lallas+a). Μέχρι σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 7500 αναφορές άλλων ερευνητών στο ερευνητικό του έργο (https://scholar.google.gr/citations?user=mmRpGIkAAAAJ&hl=el). 
Έχει εισαγάγει και τεκμηριώσει καινοτόμες διαγνωστικές μεθόδους στη δερματοσκόπηση για την αναγνώριση του μελανώματος, του βασικοκυτταρικού και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος και φλεγμονωδών δερματοπαθειών. 
Είναι εκδότης 9 συγγραμμάτων διεθνών εκδοτικών οίκων. Επίσης, είναι συγγραφέας πολλών κεφαλαίων με θέμα τη Δερματοσκόπηση σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων άλλων εκδοτών.
Συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε ευρωπαικά ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο της διάγνωσης του μελανώματος και των άλλων όγκων του δέρματος. Επίσης συμμετέχει σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων για την αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος, του βασικοκυτταρικού καρκινώματος και των ακτινικών υπερκερατώσεων. 
Για το έτος 2017 έχει καταταγεί στο 1% των κορυφαίων αξιολογητών ερευνητικών/επιστημινικών εργασιών (peer reviewer) παγκοσμίως. (https://www.dropbox.com/s/f2yi77d6fumdccn/Peer%20Review%202017%20Award.p...)
Συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος της Δερματολογίας στους φοιτητές Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αντικείμενο των όγκων του δέρματος.
Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του διαδικτυακού προγράμματος Professional Certificate of Dermoscopy με σπουδαστές από χώρες όλων των ηπείρων.
Είναι συνιδρυτής και ο εκ των δυο διδασκόντων του διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου “Dermoscopy Excellence” (http://www.dermoscopyexcellence.org).
Συμμετέχει ως διδάσκων στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Πανεπιστημίων του Graz της Αυστρίας και της Napoli της Ιταλίας στο αντικείμενο της δερματοσκόπησης.
Είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστημίου της Modena στην Ιταλία.
Έχει επιβλέψει την εκπαίδευση πολλών νέων δερματολόγων από διάφορες χώρες στη διάγνωση και διαχείριση των όγκων του δέρματος.
Είναι προσκεκλημένος ομιλητής στα περισσότερα διεθνή, αμερικανικά, ευρωπαικά και εθνικά δερματολογικά συνέδρια στο αντικείμενο της διάγνωσης/αντιμετώπισης των όγκων του δέρματος και προσκεκλημένος εκπαιδευτής σε πολλά τοπικά σεμινάρια στη δερματοσκόπηση σε διάφορες χώρες.
Είναι Πρόεδρος της International Dermoscopy Society (http://dermoscopy-ids.org). 
Είναι μέλος του Board της European Association of Dermato-Oncology
Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης (http://www.hds-dermoscopy.gr)

 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/aimilios-lallas-b834a316/

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.