Αλέξανδρος Σωτηριάδης

Εικόνα Αλέξανδρος Σωτηριάδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Μαιευτική - Γυναικολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Research Fellow in Fetal Medicine, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King's College Hospital London UK (2004-2007)

Σύντομο βιογραφικό: 

Dr Alexandros Sotiriadis (MD, PhD, Diploma in Fetal Medicine) is an Associate Professor of Obstetrics – Gynecology (Maternal-Fetal Medicine) at the Aristotle University of Thessaloniki, Greece, and works as a Consultant at the Second Dept. of Obstetrics and Gynecology, Ippokrateion Hospital, Thessaloniki. He is currently Deputy Editor-in-Chief for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, a member of the editorial board for Archives of Gynecology and Obstetrics and a member in the ISUOG Clinical Standards Committee and EFSUMB Publication Committee. He has published approximately 100 articles in PubMed-indexed peer-reviewed journals.
 
Country: Greece
Field: Obstetrics
Specialties: fetal growth; fetal anomalies; placental complications; genetics; preterm birth; evidence-based obstetrics
Language: English, Greek

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.