Κυριάκος Αναστασιάδης

Εικόνα Κυριάκος Αναστασιάδης

Γνωστικό αντικείμενο: 

Καρδιοχειρουργική
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Ειδικότητα  - Γενική Χειρουργική: 1991-1994

Ειδικότητα - Χειρουργική Θώρακος: 1996-2000

Μετεκπαίδευση - Oxford Heart Centre, UK: 2000-2002

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.