Αικατερίνη Πατσατσή

Εικόνα Αικατερίνη Πατσατσή

Γνωστικό αντικείμενο: 

Δερματολογία - Αφροδισιολογία
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση στην Ιστοπαθολογία Δέρματος

Dermatologikum, Hamburg, Germany 2008

Ackerman Academy of Dermatopathology, New York, USA, 2009

Μετεκπαίδευση στα Αυτοάνοσα Δερματικά Νοσήματα (2019)

Αutoimmune Skin Diseases Unit, Dermatology Department, University of Pennsylvania (UPenn), USA

Μετεκπαίδευση στα  Δερματικά Λεμφώματα  (2019)

Cutaneous Lymphoma Unit, Dermatology Department, University of Pennsylvania (UPenn), USA

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.