Αστέριος Χατζηχαριστός

Εικόνα Αστέριος Χατζηχαριστός
Εκπαίδευση

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/asteris/

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.