Αστέριος Χατζηχαριστός

Εικόνα Αστέριος Χατζηχαριστός
Εκπαίδευση

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/asteris/

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.