Ελισάβετ Λαζαρίδου

Εικόνα Ελισάβετ Λαζαρίδου

Γνωστικό αντικείμενο: 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Οκτώβριος 2006 - Αύγουστος 2007:Dermoscopy course του Medizinische Universität Graz Αυστρίας και λήψη μετά από εξετάσεις του “International Dermoscopy Diploma”, διεθνούς αναγνωρισμένου διπλώματος. Βαθμός: passed with distinction (με διάκριση). (Καθηγητές HP. Soyer και R. Hofmann-Wellenhof, Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Graz Αυστρίας)

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.